Kuponiada
Doar afiseaza  Full-time Part-time Freelance Permanent offici Contract agent Non-permanent St Interim Staff Trainees Seconded Nationa Cursuri Formare

Toate ofertele

Full-time consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul juridic şi executare silită din ca la CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI in București 20-09-2018
Full-time Director general – direcţia generală achiziţii publice şi servicii interne la MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE in București 20-09-2018
Full-time Secretar al comunei Grumăzeşti, judeţul Neamţ la PRIMĂRIA COMUNEI GRUMĂZEŞTI in Grumăzeşti, judeţul Neamţ 20-09-2018
Full-time Consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Evidenţă Persoane 3 la PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI in Sector 3, București 20-09-2018
Full-time Auditor, clasa I, grad profesional superior la Primăria Municipiului Gherla in Gherla, Cluj 20-09-2018
Full-time Auditor, clasa I, grad profesional principal la Primăria Orașului Băile Govora in Băile Govora, Vâlcea 20-09-2018
Full-time Auditor, clasa I, grad profesional principal la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FETEŞTI in Fetești, Ialomița 20-09-2018
Full-time Director executiv al Direcţiei Economice la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FETEŞTI in Fetești, Ialomița 20-09-2018
Full-time Auditor - clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier juridic - clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional principal – Direcţia Corpul de Control la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Direcţia Corpul de Control la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcţia Coordonare Strategică la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcţia Educaţie Timpurie la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Direcţia Patrimoiu şi Investiţii la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Achiziţii la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Inspector - clasa I, grad profesional superior la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Șef serviciu – Serviciul Strategii, Politici, Programe şi Monitorizare pentru Prevenirea şi Combater la Agenţia Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Director – Direcţia Strategii, Politici, Programe şi Monitorizare pentru Egalitate de Şanse la Direcţia Strategii, Politici, Programe şi Monitorizare pentru Egalitate de Şanse in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Inspector clasa I - principal la Serviciul Investiţii, Tehnic şi Urmărire Contracte, Primăria Popești - Leordeni, Jud. Ilfov in Popești - Leordeni, județul Ilfov 18-09-2018
Full-time Inspector clasa I - asistent la Serviciul Investiţii, Tehnic şi Urmărire Contracte, Primăria Popești - Leordeni, Jud. Ilfov in Popești - Leordeni, județul Ilfov 18-09-2018
Full-time Secretar al comunei Câmpuri, judeţul Vrancea la Agenția Națională a Funcționarilor Publici in Câmpuri, judeţul Vrancea 18-09-2018
Full-time Secretar al comunei Padeş, judeţul Gorj la Agenția Națională a Funcționarilor Publici in Padeş, judeţul Gorj 18-09-2018
Full-time Agent temporar - Stagii obligatorii neremunerate la Consiliul Uniunii Europene la Consiliul Uniunii Europene in Bruxelles, Belgia 17-09-2018
Full-time Agent temporar - Expert în comunicare privind schimbarea socială și comportamentală la (ECDC) Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor in Stockholm, Suedia 17-09-2018
Full-time Agent temporar RESPONSABIL CU ACHIZIȚIILE la (ESMA) Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe in Paris, Franța 17-09-2018
Full-time Agent temporar - Jurist superior la (EASO) Biroul European de Sprijin pentru Azil in Valletta, Malta 17-09-2018
Full-time Agent temporar - șef de echipă - Gestionarea resurselor informaționale la (ACER) Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei in Ljubljana, Slovenia 17-09-2018
Full-time Agent temporar - Specialist PI la (EUIPO) Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală in Alicante, Spania 17-09-2018
Full-time Agent temporar - Șeful secției Comunicare și purtător de cuvânt la (ECDC) Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor in Stockholm, Suedia 17-09-2018
Full-time Agent temporar - Șef al departamentului Operațiuni (DOP) la (EASO) Biroul European de Sprijin pentru Azil in Valletta, Malta 17-09-2018
Full-time Director executiv Biroul European de Sprijin pentru Azil - Agent temporar la (EASO) Biroul European de Sprijin pentru Azil in Valletta, Malta 17-09-2018
Full-time Stagiar (ACER) Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei la (ACER) Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei in Ljubljana, Slovenia 17-09-2018
Full-time Stagiar Curtea de Conturi Europeană la Curtea de Conturi Europeană in Luxemburg 17-09-2018
Full-time Stagiar Comitetul Economic și Social European la Comitetul Economic și Social European in Bruxelles, Belgia 17-09-2018
Full-time Stagiar Comitetul Regiunilor la Comitetul Regiunilor in Bruxelles, Belgia 17-09-2018
Full-time Stagii remunerate la Consiliul Uniunii Europene la Consiliul Uniunii Europene in Bruxelles, Belgia 17-09-2018
Full-time Personal de îngrijire a copiilor (CAST Permanent) la Instituțiile UE in Instituțiile UE 17-09-2018
Full-time Tehnologia informației și comunicațiilor (CAST Permanent) la Instituțiile UE in Instituțiile UE 17-09-2018
Full-time Drept (CAST Permanent) la Instituțiile UE in Instituțiile UE 17-09-2018
Full-time Afaceri politice/politici UE (CAST Permanent) la Instituțiile UE in Instituțiile UE 17-09-2018

 «  2  3  4  5  6  7  8  » 
SiteUptime Web Site Monitoring Service