Kuponiada
Doar afiseaza  Full-time Part-time Freelance Permanent offici Contract agent Non-permanent St Interim Staff Trainees Seconded Nationa Cursuri Formare

Toate ofertele

Full-time Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul contencios administrativ - Direcţia Juridică in Sector 4, București 21-09-2018
Full-time Consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul avizare legalitatea actelor – Direcţia Juridică in Sector 4, București 21-09-2018
Full-time Șef serviciu – Serviciul Asistenţă Socială, Beneficii Sociale la DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI AIUD in Aiud, Alba 21-09-2018
Full-time Secretar al comunei Sălciua, judeţul Alba la PRIMĂRIA COMUNEI SĂLCIUA in Sălciua, judeţul Alba 21-09-2018
Full-time Secretar al municipiului Topliţa, judeţul Harghita la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIŢA in Toplița, Harghita 21-09-2018
Full-time Șef birou – Biroul contabilitate publică la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DROBETA -TURNU SEVERIN in Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 21-09-2018
Full-time Șef birou- Biroul contabilitate, buget, financiar, venituri la PRIMĂRIA COMUNEI SĂNDULENI in Sănduleni, judeţul Bacău 21-09-2018
Full-time Arhitect şef la PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂRMĂNEŞTI in Dărmănești, Bacău 21-09-2018
Full-time Șef serviciu – Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu dizabilităţi la DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TELEORMAN in Teleorman 21-09-2018
Full-time Șef serviciu – Serviciul Salarizare, Financiar-Contabil şi Achiziţii Publice la DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SIBIU in Sibiu 21-09-2018
Full-time Secretar al judeţului Sibiu la CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU in Sibiu 21-09-2018
Full-time Auditor, clasa I, grad profesional superior la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI in București 21-09-2018
Full-time Arhitect şef la PRIMĂRIA COMUNEI GILĂU in Gilău, judeţul Cluj 21-09-2018
Full-time Secretar al comunei Sărăţeni, judeţul Mureş la PRIMĂRIA COMUNEI SĂRĂŢENI in Sărăţeni, judeţul Mureş 21-09-2018
Full-time Auditor, clasa I, grad profesional principal la PRIMĂRIA COMUNEI GROPNIŢA in Gropnița, Jud. Iași 21-09-2018
Full-time Vânzător la Auchan Magyarország in Ungaria 20-09-2018
Full-time Cofetar la Auchan Magyarország in Budapesta, Ungaria 20-09-2018
Full-time Sofer Distribuitor la The Bathline in Malta 20-09-2018
Full-time Sofer de TIR international la STEPIEN Sp. z.o.o. in Polonia 20-09-2018
Full-time Tehnician la Precia Molen in Belgia 20-09-2018
Full-time consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul juridic şi executare silită din ca la CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI in București 20-09-2018
Full-time Director general – direcţia generală achiziţii publice şi servicii interne la MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE in București 20-09-2018
Full-time Secretar al comunei Grumăzeşti, judeţul Neamţ la PRIMĂRIA COMUNEI GRUMĂZEŞTI in Grumăzeşti, judeţul Neamţ 20-09-2018
Full-time Consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Evidenţă Persoane 3 la PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI in Sector 3, București 20-09-2018
Full-time Auditor, clasa I, grad profesional superior la Primăria Municipiului Gherla in Gherla, Cluj 20-09-2018
Full-time Auditor, clasa I, grad profesional principal la Primăria Orașului Băile Govora in Băile Govora, Vâlcea 20-09-2018
Full-time Auditor, clasa I, grad profesional principal la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FETEŞTI in Fetești, Ialomița 20-09-2018
Full-time Director executiv al Direcţiei Economice la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FETEŞTI in Fetești, Ialomița 20-09-2018
Full-time Auditor - clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier juridic - clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional principal – Direcţia Corpul de Control la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Direcţia Corpul de Control la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcţia Coordonare Strategică la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcţia Educaţie Timpurie la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Direcţia Patrimoiu şi Investiţii la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Achiziţii la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Inspector - clasa I, grad profesional superior la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Șef serviciu – Serviciul Strategii, Politici, Programe şi Monitorizare pentru Prevenirea şi Combater la Agenţia Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Director – Direcţia Strategii, Politici, Programe şi Monitorizare pentru Egalitate de Şanse la Direcţia Strategii, Politici, Programe şi Monitorizare pentru Egalitate de Şanse in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Inspector clasa I - principal la Serviciul Investiţii, Tehnic şi Urmărire Contracte, Primăria Popești - Leordeni, Jud. Ilfov in Popești - Leordeni, județul Ilfov 18-09-2018
Full-time Inspector clasa I - asistent la Serviciul Investiţii, Tehnic şi Urmărire Contracte, Primăria Popești - Leordeni, Jud. Ilfov in Popești - Leordeni, județul Ilfov 18-09-2018
Full-time Secretar al comunei Câmpuri, judeţul Vrancea la Agenția Națională a Funcționarilor Publici in Câmpuri, judeţul Vrancea 18-09-2018

  1  2  3  4  5  6  7  » 
SiteUptime Web Site Monitoring Service