Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Cercetatori in stiinte

la Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Belgia, Germania, Tarile de jos (Olanda), Italia, Spania

CERCETĂTORI – GRUPA DE FUNCȚII IV
Profilul 1: științe naturale
Profilul 2: științe cantitative
Profilul 3: științe umane și sociale
Profilul 4: științe agricole, științele mediului și științele Pământului
Profilul 5: științe medicale
Ref.: EPSO/CAST/S/5/2013
La cererea Comisiei Europene (CE) și, în special, a Centrului Comun de Cercetare (JRC), Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) lansează o procedură de selecție pentru personal de cercetare în domeniile de specializare menționate mai sus. Candidații care reușesc la procedura de selecție vor fi înscriși într-o bază de date în vederea recrutării lor ca agenți contractuali (grupa de funcții IV), pentru asigurarea unor capacități suplimentare.
Baza de date a candidaților care au reușit la procedura de selecție va fi folosită în principal de Comisia Europeană, în special de Centrul Comun de Cercetare. Majoritatea posturilor vor fi oferite la JRC în cadrul următoarelor institute, situate în localitățile menționate:
Institutul pentru Materiale de Referință și Măsurători (IRMM) din Geel, Belgia
Institutul pentru Elemente Transuranice (ITU) din Karlsruhe, Germania
Institutul pentru Energie și Transport (IET) din Petten, Țările de Jos
Institutul pentru Protecția și Securitatea Cetățenilor (IPSC) din Ispra, Italia
Institutul pentru Mediu și Durabilitate (IES) din Ispra, Italia
Institutul pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor (IHCP) din Ispra, Italia
Institutul de Studii Tehnologice Prospective (IPTS) din Sevilia, Spania
Direcția pentru Gestionarea Sitului de la Ispra (ISM) din Ispra, Italia
Unele posturi vor fi oferite în Bruxelles, în cadrul următoarelor direcții generale (DG-uri):
DG Rețele de Comunicare - Comisia Europeană (DG CONNECT)
DG Cercetare și Inovare - Comisia Europeană (DG RTD)
DG Sănătate și Consumatori - Comisia Europeană (DG SANCO)

Numărul aproximativ de candidați care au reușit la procedura de selecție necesar pentru perioada 2013-2014 va fi:
Profilul 1: științe naturale 100
Profilul 2: științe cantitative 180
Profilul 3: științe umane și sociale 150
Profilul 4: științe agricole, științele mediului și științele Pământului 110
Profilul 5: științe medicale 60

Candidații își pot depune candidatura numai pentru unul dintre profilurile publicate în prezenta cerere de exprimare a interesului.
Candidații care depun mai multe candidaturi vor fi descalificați.

NATURA ATRIBUŢIILOR
Agenții contractuali în domeniul cercetării (agenți contractuali GF IV) vor exercita, sub supravegherea unui cercetător principal, atribuțiile specifice membrilor unei echipe de cercetare.
Profilurile menționate anterior vor presupune îndeplinirea mai multora dintre sarcinile următoare:
- lucrări de laborator
- modelare și simulare
- dezvoltare de software
- analiza politicilor
- pregătirea de rapoarte și publicații
- prezentarea rezultatelor la conferințe, seminare și reuniuni
- conceperea și efectuarea de cercetări, experimente și inovații științifice și tehnice
- asigurarea disponibilității informațiilor și datelor științifice de ultimă oră în sprijinul programelor europene de cercetare
- contribuție la procesele de luare a deciziilor prin furnizarea unor baze științifice solide
- prezentarea aspectelor principale ale activităților proiectului și a rezultatelor acestuia, participare la acțiunile de difuzare
- redactarea, publicarea și prezentarea de rapoarte, articole și texte de conferințe științifice
- sprijinirea tuturor activităților legate de gestionarea și monitorizarea cererilor de autorizație de introducere pe piață
- furnizarea de asistență pentru consultanța științifică și pentru elaborarea protocoalelor
- pregătirea documentației tehnice
- sprijinirea tuturor activităților legate de supravegherea bunelor practici în unitățile de producție, laboratoare și clinici
- întreținerea contactelor cu autoritățile naționale și regionale responsabile cu aspecte de cercetare din Uniunea Europeană
- participarea la comisiile de evaluare a proiectelor de cercetare
- evaluarea rapoartelor științifice
- identificarea de experți și de potențiali membri ai unor comisii în domeniul cercetării.

CONDIȚII DE ADMITERE
La data stabilită ca termen pentru înscrierea electronică trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
A. Condiții generale
(a) să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene sau cetățean al uneia dintre țările asociate la cel de al șaptelea program-cadru pentru cercetare;
(b) să beneficiați de drepturile cetățenești;
(c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației țării dumneavoastră de origine privind serviciul militar;
(d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.
B. Condiții specifice minime - studii/experiență
Un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei (3) ani absolvite cu diplomă și (a) cel puțin cinci (5) ani de experiență profesională într-unul dintre domeniile enumerate mai jos
sau
b) o diplomă de doctorat într-unul dintre domeniile enumerate mai jos. Candidații care nu și-au susținut încă teza de doctorat pot candida cu condiția să fi obținut diploma de doctorat în momentul în care sunt convocați pentru un interviu:
Biologie
Chimie
Științe naturale
Științele vieții
Biochimie
Oceanografie/științe marine
Nanotehnologie, nanobiotehnologie
Medicină veterinară
Inginerie
Matematică
Fizică
Științe informatice
Statistică
Științele materialelor
Economie
Științe politice
Științe sociale
Științele educației
Psihologie
Geografie
Științele mediului
Științe agricole
Inginerie agricolă
Meteorologie
Ecologie
Silvicultură
Geologie
Științe hidrologice
Științe medicale
Farmacie
Științele nutriției
Vor fi acceptate numai calificările emise de autoritățile statelor membre ale UE și calificările recunoscute drept echivalente de către autoritățile relevante din statele membre ale UE. În cazurile în care diplomele sunt obținute într-un stat care nu este membru al UE, candidatului i se poate cere să furnizeze documentul relevant de echivalență emis de o autoritate recunoscută.

Cunoștințe lingvistice
(a) Limba 1- Limba principală: o cunoaștere temeinică (nivelul C1) a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.
și
(b) Limba 2 - Limba 2: O cunoaștere satisfăcătoare (nivelul B2) a limbii engleze, franceze sau germane; trebuie să fie diferită de limba 1 de mai sus.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI DATA-LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR
Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, accesând link-ul de pe site-ul internet al EPSO (http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm). Urmați procedura indicată pe site-ul internet și în special în Instrucțiunile pentru înscriere.
DATA-LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR (inclusiv validarea):
1.3.2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului.
Sursa: http://europa.eu/epso/


« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 19-02-2013
Vizualizat de: 1075 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service