Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Administratori in domeniul inginerie in tehnici speciale de constructii

la OFICIUL EUROPEAN PENTRU SELECTIA PERSONALULUI (EPSO) in Bruxelles, Belgia

ANUNȚ DE CONCURS GENERAL
EPSO/AD/248/13 — administratori (AD 6) în domeniul construcțiilor

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de dosare și în susținerea unor examene în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de administratori în domeniul: INGINERIE ÎN TEHNICI SPECIALE DE CONSTRUCȚIE.

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă, pe domeniu: 18.

NATURA ATRIBUȚIILOR
Instituțiile caută ingineri pentru gestionarea parcului imobiliar și a proiectelor lor imobiliare. Acestora li se va solicita să îndeplinească sarcini conceptuale și de gestiune tehnică, de analiză și de supraveghere tehnică și administrativă, legate de domeniul instalațiilor tehnice.
Aceste atribuții implică, printre altele, capacități de redactare, de analiză, de supraveghere tehnică, de gestiune administrativă și cunoștințe temeinice despre programele informatice de birou, de planificare și/sau de proiectare asistată de calculator.
Cu titlu informativ, atribuțiile pot include în special:
— operarea, controlul și întreținerea curativă, corectivă și preventivă a instalațiilor tehnice;
— elaborarea de proiecte de instalații și/sau de optimizare a instalațiilor tehnice și monitorizarea realizării acestor proiecte;
— efectuarea de studii de fezabilitate privind lucrările de amenajare, de îmbunătățire sau de modificare dorite;
— elaborarea de specificații tehnice și participarea la procedurile de achiziții publice;
— controlul și coordonarea de lucrări, elaborarea de rapoarte de recepție, inclusiv coordonarea în materie de securitate/ sănătate;
— programarea și gestionarea contractelor încheiate cu societăți/parteneri externi;
— achiziționarea de materiale sau de echipamente specifice clădirilor și amenajării sau exploatării lor;
— instituirea și aplicarea de măsuri menite să îmbunătățească bunăstarea și confortul utilizatorilor;
— instituirea de măsuri menite să îmbunătățească performanțele energetice și ecologice ale clădirilor, în cadrul dezvoltării durabile;
— pregătirea și urmărirea planificării activităților în cadrul programului anual de lucru; — oferirea de consiliere și analiză în ceea ce privește rezolvarea cazurilor tehnice complexe;
— contribuirea la simplificarea procedurilor în domeniul de activitate;
— supravegherea acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor serviciilor externe de control tehnic;
— coordonarea activității echipelor interne (servicii utilizatoare, părți interesate, colaboratori, …) și externe (coordonatori în materie de securitate șisănătate, birouri de studii, autorități, organisme de control, …);
— instituirea și aplicarea de măsuri menite să asigure conformitatea și/sau modernizarea din punct de vedere tehnic a clădirilor și a instalațiilor.

CONDIȚII DE ADMITERE
La data stabilită ca dată-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează:
1. Condiții generale
(a) să fiți cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
(b) să beneficiați de drepturile cetățenești;
(c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar;
(d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.
2. Condiții specifice
2.1. Titluri și diplome
Un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, absolvite cu o diplomă în inginerie în raport cu domeniul vizat.
2.2. Experiență profesională
Experiență profesională de cel puțin 3 ani într-un domeniu relevant pentru natura atribuțiilor.
Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs..
2.3. Cunoștințe lingvistice
limba 1 - Limba principală: cunoașterea temeinică a uneia dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene
și limba 2 - doua limbă, obligatoriu diferită de limba 1: cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane.

CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?
Înscriere electronică:
Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere. Termen-limită (care include validarea): 5 martie 2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului.
Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 29 A/1 din 31.01.2013.


Oferte recente la OFICIUL EUROPEAN PENTRU SELECTIA PERSONALULUI (EPSO)
Full-time Asistenti - Web la Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014
Full-time Asistenti - Infrastructura birotica si centru de date la Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014
Full-time Asistenti - Retele si telecomunicatii la Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014
Full-time Asistenti - Securitatea sistemelor de informatii la Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014
Full-time Asistenti TIC - Sisteme ale informatiei la Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 18-02-2013
Vizualizat de: 872 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service