Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Administratori in domeniul securitatii cladirilor

la OFICIUL EUROPEAN PENTRU SELECTIA PERSONALULUI (EPSO) in Bruxelles, Belgia

ANUNȚ DE CONCURS GENERAL
EPSO/AD/248/13 — administratori (AD 6) în domeniul construcțiilor

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de dosare și în susținerea unor examene în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de administratori în domeniul: SECURITATEA CLĂDIRILOR

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă, pe domeniu: 11.

NATURA ATRIBUȚIILOR
Departamentele de securitate ale instituțiilor caută funcționari ale căror atribuții principale vor fi, pe de o parte, asigurarea cu eficacitate a securității persoanelor, bunurilor și informațiilor sensibile și clasificate, iar pe de altă parte, stabilirea specificațiilor tehnice în domeniul ingineriei securității pentru un proiect imobiliar de mare amploare, precum și urmărirea lucrărilor de securitate până la recepția acestora.
Cu titlu informativ, atribuțiile pot include în special:
Sarcini generale
— contribuția la elaborarea și dezvoltarea de politici de securitate și a orientărilor necesare pentru punerea lor în aplicare;
— analizarea tuturor riscurilor de securitate în raport cu interesele și activitățile instituțiilor;
— transpunerea/punerea în aplicare a evaluărilor amenințărilor și a analizelor privind riscurile în specificații tehnice sau proceduri organizaționale/operaționale;
— coordonarea punerii în aplicare și monitorizarea aplicării politicilor și a orientărilor în materie de securitate;
— redactarea de documente în domeniul securității;
— coordonarea verificării și a evaluării condițiilor de securitate în raport cu interesele instituțiilor;
— menținerea de legături cu interlocutori interni și externi.
Sarcini specifice
— coordonarea punerii în aplicare a măsurilor necesare pentru a face față riscurilor și amenințărilor în domeniile legate de securitate și siguranță în instituțiile europene;
— elaborarea și dezvoltarea de norme minime în materie de securitate;
— gestionarea și coordonarea activităților de inginerie de securitate și logistică și asigurarea conducerii lor operaționale;
— supravegherea instituirii de sisteme și produse, precum și a unor contramăsuri de însoțire în domeniul vizat;
— analizarea și evaluarea informațiilor colectate din motive de securitate;
— elaborarea de recomandări în atenția autorității de acreditare în materie de securitate în vederea omologării sistemelor clasificate de comunicații și informații.
Mediu de lucru
Permanență în afara programului de lucru în funcție de cerințele specifice ale diferitelor instituții. Post care implică obligația de disponibilitate.

CONDIȚII DE ADMITERE
La data stabilită ca dată-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează:
1. Condiții generale
(a) să fiți cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
(b) să beneficiați de drepturile cetățenești;
(c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar;
(d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.
2. Condiții specifice
2.1. Titluri și diplome
Un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, absolvit cu diplomă în inginerie sau într-un domeniu pertinent în raport cu natura atribuțiilor, de exemplu în criminologie.
SAU
O pregătire profesională echivalentă, absolvită cu o diplomă sau cu un certificat eliberat(ă) de un institut de studii superioare într-un domeniu pertinent în raport cu natura atribuțiilor sau de o instituție precum o academie de poliție, o academie militară sau o academie de informații.
2.2. Experiență profesională
Experiență profesională în domeniul securității de cel puțin 3 ani, relevantă pentru natura atribuțiilor. Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care
permite accesul candidatului la concurs.
2.3. Cunoștințe lingvistice
limba 1 - Limba principală: cunoașterea temeinică a uneia dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene
și limba 2 - doua limbă, obligatoriu diferită de limba 1: cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane.

CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?
Înscriere electronică:
Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere. Termen-limită (care include validarea): 5 martie 2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului.
Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 29 A/1 din 31.01.2013.


Oferte recente la OFICIUL EUROPEAN PENTRU SELECTIA PERSONALULUI (EPSO)
Full-time Asistenti - Web la Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014
Full-time Asistenti - Infrastructura birotica si centru de date la Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014
Full-time Asistenti - Retele si telecomunicatii la Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014
Full-time Asistenti - Securitatea sistemelor de informatii la Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014
Full-time Asistenti TIC - Sisteme ale informatiei la Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 18-02-2013
Vizualizat de: 961 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service