Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Referent IA - studii medii

la Ministerul Educatiei Nationale in Bucuresti

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS a unui post contractual temporar vacant – Referent IA, studii medii, în cadrul Direcției Strategii, Politici Publice și Comunicare.

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art.3 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
- studii medii, diplomă bacalaureat;
- vechimea în specialitatea studiilor cel puțin 7 ani;
- cunoștințe minime privind o limbă de circulație internațională;
- abilități de lucru cu calculatorul.

Condițiile de desfășurare a concursului:
Înscrierile la concurs se fac la sediul Ministerului Educației Naționale, str. Gen.Berthelot, nr.28 – 30, sector 1, București, până la data de 18.01.2013, ora 14.00.

Concursul se va organiza la sediul Ministerului Educației Naționale, în data de 04.02.2013, ora 10.00, proba scrisă și în data de 07.02.2013, ora 12.00, interviul.

Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere și bibliografia se afișează la sediul MEN și pe site/ul Ministerului www.edu.ro. Informații suplimentare se pot obține de la Direcția Resurse Umane și Salarizare, telefon 021.405.62.26 sau 021.405.62.00, interior 1146.

Bibliografie
1. Marconi Joe, Ghid practic de relații publice, Editura Polirom, București, 2007
2. George David, Tehnici de relații publice. Comunicare cu mass media, Editura Polirom, București, 2008.
3. Hotărârea nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu modificările și completările ulterioare
4. Regulamentul de organizare internă a MECTS, Anexa nr.1 la Ordinul nr. 3134/20.01.2011, www.edu.ro
5. Ordinul nr. 5650/10.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și a Procedurii privind gestionarea documentelor neclasificate, și activitatea de registratură/ secretariat din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, www.edu.ro
Sursa: edu.ro


Oferte recente la Ministerul Educatiei Nationale
Full-time Auditor - clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier juridic - clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional principal – Direcţia Corpul de Control la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Direcţia Corpul de Control la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 11-01-2013
Vizualizat de: 1100 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service