Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Auditor, clasa I, grad profesional superior

la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI in București

Condiţiile de participare sunt:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
-curs de perfecţionare/specializare în domeniul auditului public intern;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani

Bibliografie concurs
1. Constituţia României
2. Legea nr. 215/23.04.2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
3. Legea nr.188/08.12.1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/18.02.2004 - privind Codul de conduita al functionarilor publici republicată;
5. Legea nr. 672/19.12.2002 – privind auditul public intern, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. nr.1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
7. O.M.F.P. nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat cu modificările şi completările ulterioare;
8. O.M.F.P. nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
9. Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 273/29.06.2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
11. O.M.F.P. nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat cu modificările şi completările ulterioare

Sursa: ANFP


« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 21-09-2018
Vizualizat de: 62 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service