Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Arhitect şef

la PRIMĂRIA COMUNEI GILĂU in Gilău, judeţul Cluj

Data de sustinere a probei scrise: 24.10.2018, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 21 septembrie – 10 octombrie 2018, inclusiv.

Condiţiile de participare sunt:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- atestat Registrul Urbaniştilor din România;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Bibliografie concurs
1. Legea nr.215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărâre de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
9. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Constituţia României, republicată.

Sursa: ANFP


« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 21-09-2018
Vizualizat de: 71 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service