Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Secretar al comunei Sărăţeni, judeţul Mureş

la PRIMĂRIA COMUNEI SĂRĂŢENI in Sărăţeni, judeţul Mureş

Data de sustinere a probei scrise: 22.10.2018, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 21 septembrie - 10 octombrie 2018, inclusiv.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare sunt:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
b)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;
c)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Bibliografie concurs
•Constituţia României, republicată
•Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată , cu modificările şi completările ulterioare
•Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
•Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea 50/1991, republicata privind autorizarea lucrarilor in constructii.

Sursa: ANFP


« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 21-09-2018
Vizualizat de: 62 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service