Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Auditor, clasa I, grad profesional principal

la PRIMĂRIA COMUNEI GROPNIŢA in Gropnița, Jud. Iași

Data de sustinere a probei scrise: 24.10.2018, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 21 septembrie – 10 octombrie 2018, inclusiv.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

Bibliografie concurs
1.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată;
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, actualizată;
4.Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizată;
5.Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern;
6.Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, actualizat;
7.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;Â
8.Lege –nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice;
9.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
10.Legea contabilităţii nr.82/1991, actualizată.
11.Legea Codul fiscal 227/2015, capitolul IX Impozite si taxe locale.
12.Constitutia Romaniei

Sursa: ANFP


« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 21-09-2018
Vizualizat de: 59 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service