Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Secretar al comunei Grumăzeşti, judeţul Neamţ

la PRIMĂRIA COMUNEI GRUMĂZEŞTI in Grumăzeşti, judeţul Neamţ

Data de sustinere a probei scrise: 22.10.2018, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 20.09 - 09.10.2018, inclusiv.

Condiţiile de participare sunt:
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
•studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
•cunoştinţe de operare PC - nivel bază - dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;

Bibliografie concurs
- Constituţia României;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - republicată (r 2) - cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată (r 2) - cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - Codul muncii - republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Sursa: ANFP


« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 20-09-2018
Vizualizat de: 64 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service