Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Director executiv al Direcţiei Economice

la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FETEŞTI in Fetești, Ialomița

Data de sustinere a probei scrise: 26.10.2018, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 20 septembrie – 09 octombrie 2018, inclusiv.

Condiţiile de participare sunt:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Bibliografie concurs
1. Legea 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. l88/1999,(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Constituţia României;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 82/1991, republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordin nr. 1917/2005 - Partea I Cap I-IV pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii entităţii publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare ;
8. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
9. Legea nr.2/2018- Legea bugetuluide stat pe 2018 ;
10. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat;
11. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
12. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: ANFP


« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 20-09-2018
Vizualizat de: 61 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service