Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Asistenti in sectorul cercetarii - domeniul Biologiei, Stiintelor Vietii si ale Sanatatii

la Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene (Oriunde)

Post: Asistenți (AST 3), sectorul cercetării
Ref.: EPSO/AST/126/12
Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de dosare și pe baza susținerii unor probe, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de asistenți în domeniul BIOLOGIE, ȘTIINȚELE VIEȚII ȘI ALE SĂNĂTĂȚII.

Concursul are ca obiect constituirea unor liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor europene, în special din cadrul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene.

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă, pentru fiecare domeniu: 10.

NATURA ATRIBUȚIILOR
Tehnicieni de laborator
Funcționarii recrutați vor trebui să desfășoare activități de laborator/să furnizeze asistență tehnică în sfera cercetării biologice, a științelor vieții și ale sănătății.
Tehnicienii de laborator în domeniul științific sunt responsabili de îndeplinirea sarcinilor de laborator, cum ar fi eșantionarea, testarea, măsurarea, înregistrarea și analizarea rezultatelor obținute în domeniul biologiei și al științelor vieții și ale sănătății. Ei oferă, de asemenea, asistența tehnică necesară pentru buna funcționare a laboratorului, utilizând totodată proceduri corecte și conformându-se orientărilor în materie de sănătate și siguranță.

CONDIȚII DE ADMITERE
La data stabilită ca dată-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează:

1. Condiții generale
(a) să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene;
(b) să beneficiați de drepturile cetățenești;
(c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar;
(d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.

2. Titluri și diplome
Un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, relevante pentru domeniul vizat.
SAU
Un nivel de studii secundare, absolvite cu o diplomă care oferă acces la învățământul superior, urmate de o experiență profesională de cel puțin 3 ani, dintre care 2 ani de experiență relevantă pentru domeniul vizat.
NB: Experiența profesională de minimum 3 ani face parte integrantă din diplomă și nu va putea fi luată în considerare la calculul numărului anilor de experiență profesională cerut mai jos.

3. Experiență profesională
O experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul biologiei și al științelor vieții și ale sănătății.
Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs.

4. Cunoștințe lingvistice
Limba 1: Limba principală cunoașterea temeinică a unei limbi oficiale a Uniunii Europene
și
Limba 2: A doua limbă (obligatoriu diferită de limba 1) cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane

5. Criterii de selecție
În cadrul selecției pe bază de dosare, comisia de evaluare va lua în considerare criteriile următoare:
1. experiență profesională în ceea ce privește munca într-un laborator specializat în științele vieții;
2. experiență profesională în manipularea unor substanțe chimice în hote cu mănuși;
3. experiență profesională în ceea ce privește utilizarea unor tehnici specifice de măsurare în domeniul științelor vieții [de exemplu, citometria de flux, spectrometrie, tehnici cromatografice, metode bazate pe PCR (reacția de polimerizare în lanț) etc.];
4. experiență profesională în ceea ce privește principiile și normele de calitate aplicabile științelor vieții, cum ar fi ISO 17025 și BPL (buna practică de laborator);
5. experiență profesională în microscopia electronică și optică;
6. experiență profesională în ceea ce privește cultura celulelor de mamifere și munca în condiții sterile;
7. experiență profesională în întocmirea de rapoarte tehnice care prezintă rezultatele experimentelor;
8. experiență profesională în redactarea de documente tehnice referitoare la întreținerea instrumentelor tehnice într-un laborator specializat în științele vieții;
9. experiență profesională în redactarea de specificații tehnice pentru achiziționarea de materiale de laborator, precum și în ceea ce privește compararea diferitelor echipamente de testare, în vederea selectării acelora care ar răspunde cel mai bine nevoilor laboratorului în cauză;
10. experiență profesională în monitorizarea activităților desfășurate de contractanți pentru a verifica dacă aceștia respectă ordinele de comandă sau specificațiile acesteia;
11. experiență profesională în verificarea conformității instalațiilor de laborator cu normele aplicabile în materie de siguranță și securitate;
12. experiență profesională în oricare alt domeniu care face obiectul prezentului concurs.

CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?

Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere.

Termen-limită (inclusiv validarea): 22 ianuarie 2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului.
Sursa: Jurnalul Oficial, 2012, C 394A.


Oferte recente la Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene
Full-time Asistenti in sectorul cercetarii - domeniul Ingineriei Electrice si Electronice la Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, Oriunde 21-12-2012
Full-time Asistenti in sectorul cercetarii - domeniul Ingineriei Civile si Mecanice la Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, Oriunde 21-12-2012
Full-time Asistenti in sectorul cercetarii - domeniul Cercetarii Nucleare la Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, Oriunde 21-12-2012
Full-time Asistenti in sectorul cercetarii - domeniul Fizicii si Stiintelor Materialelor la Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, Oriunde 21-12-2012
Full-time Asistenti in sectorul cercetarii - domeniul Chimiei la Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, Oriunde 21-12-2012

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 21-12-2012
Vizualizat de: 1034 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service