Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Director

la Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale in Salonic, Grecia

ANUNŢ PENTRU POSTUL VACANT DE DIRECTOR (B/F)
Cedefop/2012/08/AD
CONSILIUL DE CONDUCERE AL CENTRULUI EUROPEAN PENTRU DEZVOLTAREA FORMĂRII PROFESIONALE (CEDEFOP) LANSEAZĂ INVITAŢIA PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR PENTRU POSTUL DE DIRECTOR

Profilul postului
Responsabilităţi principale:
Directorul este reprezentantul juridic şi imaginea publică a Cedefop, răspunzând în faţa Consiliului de conducere. Directorul are următoarele responsabilităţi:
- coordonează şi gestionează Cedefop şi pune în aplicare deciziile adoptate de Consiliul de conducere;
- dezvoltă şi implementează strategia şi programul de lucru al Cedefop în conformitate cu misiunea acestuia şi aplică deciziile Consiliului de conducere;
- pregăteşte activităţile Consiliului de conducere şi răspunde în faţa acestuia pentru coordonarea Cedefop;
- asigură calitatea activităţii Cedefop şi dezvoltă reputaţia acestui centru de lider recunoscut în domeniul său de competenţă;
- răspunde în faţa autorităţii bugetare şi a Curţii de Conturi Europene pentru bugetul Cedefop şi este responsabil pentru elaborarea şi executarea bugetului, precum şi pentru buna gestiune financiară şi controlul intern;
- elaborează rapoartele anuale de activitate ale agenţiei, pe care le prezintă Parlamentului European;
- gestionează activitatea curentă a centrului şi toate problemele personalului, inclusiv recrutarea, supravegherea şi perfecţionarea personalului şi promovează spiritul de echipă şi mediul de lucru propice;
- asigură reprezentarea cu succes şi relaţiile publice ale Cedefop la cel mai înalt nivel în raporturile sale cu instituţiile şi organismele europene de pe întreg teritoriul Uniunii Europene, reprezentând Cedefop inclusiv în cadrul conferinţelor, seminariilor şi evenimentelor media;
- facilitează cooperarea între agenţie, Comisie, statele membre şi părţile interesate ale agenţiei pentru promovarea EFP;
- cooperează cu organismele competente din statele membre care îndeplinesc sarcini similare cu cele ale agenţiei.
Obligaţiile directorului sunt prezentate în detaliu în regulamentul de înfiinţare, în special articolele 2, 3 şi 7.
Criterii de eligibilitate
Pentru a fi luaţi în considerare pentru etapa de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii oficiale până la data limită de depune a candidaturilor:
- Cetăţenie: să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene;
- Titlu sau diplomă universitară:
- să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, atunci când durata normală a studiilor respective este de cel puţin patru ani, sau
- să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă şi experienţă profesională relevantă de cel puţin un an, atunci când durata normală a studiilor respective este de cel puţin trei ani (această experienţă profesională de un an nu poate fi inclusă în experienţa profesională postuniversitară cerută în continuare);
- Experiență profesională: cel puţin 15 ani de experienţă profesională postuniversitară echivalentă cu normă întreagă dobândită ulterior obţinerii diplomei universitare;
- Experienţă într-o funcţie de conducere: cel puţin cinci ani de experienţă profesională într-o funcţie de conducere cu responsabilitate în coordonarea personalului şi gestionarea resurselor financiare ;
- Limbi străine: să aibă o cunoaştere temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi o cunoaştere satisfăcătoare a unei alte limbi oficiale a Uniunii Europene.

De asemenea, candidatul trebuie
- să poată prezenta referinţe personale referitoare la îndeplinirea sarcinilor legate de post;
- să deţină aptitudinile fizice necesare îndeplinirii sarcinilor legate de post ;
- să poată duce la îndeplinire mandatul complet de cinci ani înainte de a atinge vârsta de pensionare (cel mult la sfârşitul lunii în care candidatul împlineşte 65 de ani).

Condiţii de angajare
Directorul va fi încadrat ca agent temporar în grupa de funcţii AD gradul 14 în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi, pe o perioadă de cinci ani. Mandatul poate fi reînnoit o dată.
Directorul va avea o perioadă de probă de 6 luni.

Locul de desfăşurare a activităţii este Salonic, Grecia.

Procedura de candidatură şi data limită de depunere
Pentru ca dosarele să fie valabile, candidaţii trebuie să depună:
1. o scrisoare de intenţie;
2. un curriculum vitae (CV), preferabil, completat pe baza modelului de CV Europass . Candidaţilor li se solicită în mod explicit să descrie experienţa şi know how-ul relevant pentru post şi să ofere detalii cu privire la dimensiunea – numărul de angajaţi – bugetul şi natura departamentelor coordonate anterior;
3. un formular de candidatură completat şi semnat. Candidaţii trebuie să utilizeze formularul oficial de candidatură asociat acestui anunţ de post vacant de pe site-ul internet al Cedefop la www.cedefop.europa.eu. Formularul de candidatură trebuie completat în limba engleză.

Candidatura trebuie expediată la adresa poştală de mai jos, prin scrisoare recomandată, până cel târziu la data de 25 ianuarie 2013, ora 23:59 ora Europei Centrale (data ştampilei poştei).
For the attention of:
The Chairman of the Governing Board of Cedefop
Ref.: CEDEFOP/2012/08/AD
Cedefop
PO Box 22427
GR – 55102 Finikas-Thessaloniki
Grecia
Candidaţii trebuie să poată prezenta dovada înregistrării, dacă este necesar.
Candidaturile transmise prin serviciul de curierat trebuie expediate la adresa poştală de mai jos până la 25 ianuarie 2013, înainte de ora 16.30:
For the attention of:
The Chairman of the Governing Board of Cedefop
Ref.: CEDEFOP/2011/7/AD
Cedefop
Europe 123
GR-57001 Pylea, Thessaloniki
Grecia
Candidaturile trebuie, de asemenea, trimise în format electronic (Word sau PDF) la următoarea adresă de e-mail: HR_Director@cedefop.europa.eu până cel târziu la 9 ianuarie 2012, ora 23:59 ora Europei Centrale. Candidaturile expediate numai prin e-mail nu vor fi acceptate.
Source: cedefop.europa.eu.


Oferte recente la Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale
Full-time Assistant procurement - CEDEFOP la Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale in Tesalonic, Grecia 02-09-2013
Full-time Expert in research and policy analysis on education, training and skills - CEDEFOP la Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale in Tesalonic, Grecia 02-09-2013
Full-time Jurnalist - CEDEFOP la Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale in Thessaloniki (Grecia) 06-09-2012
Full-time Arhivist - CEDEFOP la Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale in Thessaloniki (Grecia) 06-09-2012

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 19-12-2012
Vizualizat de: 968 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service