Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Non-permanent St Consilier principal - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale

la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (Oriunde)

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale organizează la sediul său, din Bucureşti, Bulevardul Libertăţii, nr. 14, concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier principal -1 post, Direcţia Management Financiar şi Control, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale.

Conditii:
- Vechime în specialitatea studiilor de cel puţin 5 ani
- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor inginereşti şi/sau cu diplomă de licenţă cu profil economic/juridic/ domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor sociale/umaniste/administraţie publică.

Concursul se va organiza şi va respecta următorul calendar:
- proba scrisă: 17 decembrie, orele 10:00
- interviul: 19 decembrie, orele 10:00

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:
- cerere de înscriere la concurs (la sediul MCSI);
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia cărţii de muncă şi/sau adeverinţă de vechime;
- adeverinţă medicală;
- cazier judiciar.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către sectretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Serviciul Management Resurse Umane, până la data de 11.12.2012 orele 16:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Management Resurse Umane, tel. 021 – 313.55.35 sau 021 – 311.41.37.
Sursa: mcsi.ro


Oferte recente la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
Non-permanent St Consilier asistent - Directia Generala pentru Politici si Programe la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in Bucuresti 04-12-2012
Non-permanent St Consilier superior - Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in Bucuresti 04-12-2012
Non-permanent St Consilier principal - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in Bucuresti 02-11-2012
Non-permanent St Consilier superior - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in Bucuresti 02-11-2012

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 04-12-2012
Vizualizat de: 669 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service