Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Permanent offici Inspector superior - Compartimentul Integritate

la Ministerul Sanatatii in Bucuresti

Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, grad profesional superior din cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătăţii, Compartimentul Integritate, 1post.

Conditii:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în ştiinţe medicale
- Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Cunoştinţe operare calculator nivel mediu
- Limbi străine: Limbă străină de circulaţie internatională, nivel mediu
- vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani
- Certificate în domeniile: achiziţii publice/ management sanitar/monitorizarea proiectelor cu finanţare internaţională.

Concursul se organizează la sediul Ministerului Sănătăţii, Str.Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, Bucureşti, astfel: 19 decembrie 2012, ora 10.00 - proba scrisă şi 21 decembrie 2012, ora 10.00 - interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data 10 decembrie 2012 la sediul Ministerului Sănătăţii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului Sănătăţii şi la nr. de telefon (021) 3072.605 sau (021) 3072.603.

B I B L I O G R A F I E
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Codul Penal modificat prin Legea 278/2006 - TITLUL VI / Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege;
- HG nr. 215/2012, privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 201-2015, a inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
- Legea nr 500/2002 privind finantele publice;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv.
Sursa: Ministerul Sanatatii.


Oferte recente la Ministerul Sanatatii
Full-time Consilier pentru afaceri europene la Ministerul Sanatatii in Bucuresti 09-07-2013
Full-time Consilier principal - Unitatea de implementare si coordonare programe la Ministerul Sanatatii in Bucuresti 27-05-2013
Full-time Consilier pentru afaceri europene - Compartiment afaceri europene la Ministerul Sanatatii in Bucuresti 09-05-2013
Permanent offici Inspector superior - Compartimentul Integritate la Ministerul Sanatatii in Bucuresti 20-11-2012

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 20-11-2012
Vizualizat de: 1002 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service