Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Permanent offici Inspector superior - Organismul Intermediar POSDRU - Serviciul Juridic si Contractare

la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in Bucuresti

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector superior la Direcţia Generală Organism Intermediar POSDRU - Serviciul Juridic şi Contractare.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare :
Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Înscrierile la concurs se fac la sediul Direcţiei Generale OIPOSDRU, strada Stirbei Vodă, nr. 39, sector 1, Bucureşti,până la data de 12.11.2012.

Concursul se va organiza la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în data de 15 noiembrie 2012, ora 10.00, proba scrisă și în data de 19 noiembrie 2012 ora 14.00, interviul.

Condiţiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere şi bibliografia se afişează la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului şi pe site-ul www.edu.ro.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Direcției Generale OIPOSDRU din strada Știrbei Vodă nr. 39, sector 1 București sau la adresa de e-mail resurse.umane@oiposdru.edu.ro.

Bibliografie
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
2. HG nr. 457/2008 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (www.posdru.edu.ro), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Documentul Cadru de Implementare POS DRU 2007-2013, Axa prioritară 1 (DMI 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5) si Axa prioritară 2 (DMI 2.2) (www.posdru.edu.ro) versiunea 4 / iulie 2010;
4. H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale (www.fseromania.ro) cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 1117/2170/2010 - Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin programul operaţional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"(www.fseromania.ro);
6. Ghidul Solicitantului – Condiţii generale 2010. Proiecte de grant şi proiecte strategice
7. Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Sursa: MECTS.


Oferte recente la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Permanent offici Expert asistent - Organismul Intermediar POSDRU - Serviciul Juridic si Contractare la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in Bucuresti 06-11-2012
Permanent offici Consilier principal - Organismul Intermediar POSDRU - Serviciul Juridic si Contractare la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in Bucuresti 06-11-2012
Permanent offici Consilier superior - Directia Generala Organism Intermediar POSDRU la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in Bucuresti 06-11-2012
Permanent offici Director general - Directia Generala Invatamant in Limbile Minoritatilor, Relatia cu Parlamentul la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in Bucuresti 04-11-2012

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 06-11-2012
Vizualizat de: 800 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service