Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Agenti contractuali in domeniul supravegherii si prevenirii - Grupa de functiiI(GF I)

la Parlamentul European in Bruxelles, Strasbourg și Luxemburg

Agenți contractuali în domeniul supravegherii și prevenirii — Grupa de funcțiiI(GF I) - (2012/C 290 A/01)

În cooperare cu Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO), Parlamentul European lansează această cerere de exprimare a interesului pentru a constitui o bază de date cu candidați care ar putea fi recrutați ca agenți contractuali (grupa de funcții I) în domeniul supravegherii și prevenirii.

Baza de date va fi utilizată de Parlamentul European. Locurile de muncă se vor afla la Bruxelles, Strasbourg și Luxemburg, în funcție de necesitățile serviciilor instituției.

Numărul de locuri de muncă disponibile până în 2014 este de 425.

Remunerația de bază (EUR)
Min.: 1 847,76
Max.: 2 674,39

NATURA FUNCȚIILOR
Agentul contractual va asista un administrator în cadrul unei echipe formate din agenți de supraveghere și prevenire care are sarcina de a aplica măsurile de securitate prevăzute de Parlamentul European, de a primi deputații, personalul statutar și invitații acestora și a le da informații, în conformitate cu normele privind titlurile și autorizațiile de acces în incintele Parlamentului European.
Sub autoritatea funcționarului responsabil și în conformitate cu cerințele generale și cu deciziile Biroului Parlamentului European, agentul contractual va îndeplini funcții de supraveghere, prevenire și protecție a persoanelor și a bunurilor din clădirile Parlamentului European.
Printre aceste sarcini se numără, în special:
— filtrarea și controlarea accesului persoanelor și bunurilor, cu ajutorul unor scanere și al dispozitivelor de detectare a metalelor;
— gestionarea rapidă și eficace a situațiilor punctuale, dacă este cazul cu recunoașterea vizuală a deputaților, a personalului statutar, a prestatorilor de servicii și a vizitatorilor;
— asigurarea rondurilor de supraveghere în clădirile instituției;
— asigurarea controlului securității trimiterilor poștale, a coletelor și a bunurilor livrate;
— luarea inițiativelor necesare pentru garantarea unui serviciu permanent și profesional în cadrul instituției;
— intervenții în caz de alertă și de alarmă de incendiu, conform procedurilor elaborate de serviciile competente, și respectarea instrucțiunilor de bază în materie de prevenire și apărare împotriva incendiilor;
— acordarea primului ajutor;
— îndeplinirea de sarcini administrative diverse (elaborarea de rapoarte, clasificare, editarea de text, statistici, înregistrarea, arhivarea și actualizarea de fișiere).
Parlamentul European insistă asupra capacității candidaților de a identifica situații diverse, de a reacționa rapid și calm la schimbări de situație și de a comunica eficace. Candidații trebuie să fie în măsură să lucreze cu regularitate intensiv, independent sau în echipă și într-un mediu multicultural.
Parlamentul European va pune la dispoziția agenților de supraveghere și prevenire o ținută de serviciu. Aceasta va purta însemnele instituției.
Este posibil ca agentul contractual să lucreze în două sau trei schimburi. În orice caz, agentul contractual va lucra noaptea și/sau la sfârșit de săptămână.

CONDIȚII DE ADMITERE
La data-limită stabilită pentru înscrierea electronică, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

A. Condiții generale
(a) să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
(b) să beneficieze de toate drepturile cetățenești;
(c) să își fi îndeplinit toate obligațiile care le revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar;
(d) să prezinte garanțiile morale necesare pentru exercitarea funcțiilor avute în vedere.

Condiții specifice

I. Calificări
Candidații trebuie să fi absolvit învățământul obligatoriu.
Sunt considerate drept avantaje:
— deținerea unui certificat de agent de primă intervenție de la un centru de formare pentru pompieri (sau echivalent) și/sau a unui brevet de prim ajutor, eliberate de o autoritate competentă autorizată;
— deținerea unui certificat de securitate național sau european.

II. Experiență profesională/cunoștințe necesare
Candidații trebuie să fi acumulat, după absolvirea învățământului obligatoriu, o experiență profesională de minimum doi ani care să aibă legătură cu funcțiile din domeniul prevenirii, securității publice și/sau private, supravegherii, pazei, primirii sau protecției personalităților.
Sunt considerate drept avantaje:
— o experiență de minimum doi ani în cadrul unei organizații europene sau internaționale, în cadrul unei administrații/adunări parlamentare federale, naționale, regionale sau locale ori în cadrul unei firme de pază;
— experiență în utilizarea de dispozitive, instalații sau materiale de securitate (scaner de bagaje, dispozitive de detectare a metalelor, CCTV etc.);
— experiență de muncă în echipă;
— experiență de muncă într-un mediu multicultural;
— un bun nivel de cunoștințe cu privire la regulile de securitate în general și de apărare împotriva incendiilor;
— un bun nivel de cunoștințe cu privire la instrumentele informatice (editor de texte, e-mail, intranet, fișe de calcul, agendă electronică).

III. Cunoștințe lingvistice
Candidații trebuie să cunoască la nivel avansat [nivelul C1] una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1 – limba principală) și la nivel satisfăcător (nivelul B2) engleza, franceza sau germana (limba 2). Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.
La înscriere, candidații pot să aleagă ca limbă principală (limba 1) doar una dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. După validarea formularului electronic de înscriere, limbile alese nu mai pot fi modificate.

IV. Aptitudini
— rigurozitate și creativitate; aprecierea muncii în cadrul unei echipe multiculturale;
— disponibilitate și flexibilitate;
— bune capacități de relaționare și diplomație, politețe, stăpânire de sine și discreție;
— spirit de inițiativă, polivalență și organizare.

V. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR
Candidații trebuie să se înscrie în format electronic, pe site-ul internet al EPSO, la adresa: http://europa.eu/ epso/apply/today/contract_fr.htm șisă urmeze instrucțiunile care le sunt oferite în special în instrucțiunile de înscriere online. Formularul de înscriere trebuie completat în engleză, franceză sau germană.

TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR (inclusiv validarea): 30 octombrie 2012 la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).
Sursa: EPSO.


Oferte recente la Parlamentul European
Full-time Agenți de securitate și protecție la Parlamentul European in Bruxelles, Belgia; Luxemburg, Luxemburg; Strasbourg, Franța 17-09-2018
Full-time Agenti contractuali administratori-cercetatori la Parlamentul European in Bruxelles 05-03-2014

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 07-10-2012
Vizualizat de: 844 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service