Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Permanent offici Tehnicieni de conferinta (AST 3)

la Uniunea Europeana in Bruxelles

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de dosare și în susținerea unor examene în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de asistenți.

EPSO/AST/121/12 — Tehnicieni de conferință (AST 3)

Obiectivul acestui concurs este constituirea unei liste de rezervă pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul instituțiilor Uniunii Europene.

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă: 23.

NATURA ATRIBUȚIILOR
Asistenții cu gradul AST 3 participă, sub supravegherea unui administrator, la realizarea misiunii instituției sau organului în care lucrează și au sarcini de aplicare, de execuție, de sprijin și de logistică în diferite domenii de activitate.
Anunțul de concurs vizează postul de tehnician, responsabil, în special, de activitățile de concepere, instalare și gestionare a procedurilor tehnice de sunet și imagine aferente echipamentelor multimedia/audiovizuale sau pentru conferințe; printre atribuții se numără următoarele sarcini:
— conceperea de echipamente pentru conferințe și de echipamente audiovizuale;
— elaborarea de caiete de sarcini tehnice aferente echipamentelor pentru conferințe și echipamentelor audiovizuale noi, precum și aferente renovării echipamentelor existente, precum și supravegherea lucrărilor efectuate de contractanți;
— efectuarea de intervenții de depanare în cazul defectării echipamentelor pentru conferințe și a echipamentelor audiovizuale;
— supravegherea operațiunilor de întreținere a echipamentelor pentru conferințe și a echipamentelor audiovizuale;
— montarea, amplasarea și manipularea materialului audio și/sau video mobil (de exemplu, camere de luat vederi, ecrane, proiectoare, microfoane, console de mixaj, rackuri mobile etc.) cu ocazia evenimentelor;
— asigurarea bunei funcționări a sistemelor de gestionare a echipamentelor audiovizuale ale sălilor de conferințe;
— efectuarea de măsurători analogice și digitale cu instrumente de precizie (osciloscoape, generatoare de semnale, decibelmetre, termometre digitale etc.) în sălile de conferințe;
— montarea, instalarea și configurarea echipamentelor A/V și informatice pentru transmiterea imaginilor și a sunetului prin rețeaua informatică și/sau de telecomunicații (video and audio streaming, videoconferințe etc.);
— asigurarea regiei audio și/sau video pentru sălile de conferințe, local sau la distanță (dintr-o sală de control), în timpul și în afara programului obișnuit de lucru;
— asigurarea înregistrării video și/sau audio a intervențiilor participanților (prin intermediul microfoanelor, camerelor de luat vederi și a diverse surse audiovizuale);
— asigurarea programării, operării și depanării sistemelor de conferință și de interpretare multilingvă și/sau a programării, operării și depanării sistemelor de receptare, prelucrare și difuzare a fluxului video;
— înregistrarea dezbaterilor pe suporturi digitale (lineare și nelineare);
— asigurarea receptării, rutării și distribuției de semnale audiovizuale dintr-o sală de control către puncte de distribuție din cadrul unei clădiri;
— asigurarea operării, configurării și bunei funcționări auneirețele de ecrane de informare și a software-ului lor de funcționare;
— operarea sistemelor de codificare și transmitere a fluxului audio-video;
— contribuție la respectarea normelor internaționale în domeniul echipamentelor pentru conferințe și pentru interpretare simultană;
— selectarea de imagini din cadrul unei configurații multicamere, preluate la reuniuni și la evenimente, în special pentru a difuza imaginea și sunetul;
— operarea de sisteme de vot electronic;
— asigurarea gestionării și inventarierii materialului;
— asigurarea gestionării, configurării și depanării unei minirețele LAN (TCP-IP);
— efectuarea de reparații și de adaptări electronice.

CONDIȚII DE ADMITERE
La data stabilită ca dată-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează:
1. Condiții generale
(a) Să fiți cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.
(b) Să beneficiați de drepturile cetățenești.
(c) Să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar.
(d) Să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.

2. Condiții specifice
2.1. Calificări și diplome
Fie (a) - Un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii superioare absolvite cu diplomă într-un domeniu relevant pentru natura atribuțiilor.
Fie (b) - Un nivel de studii secundare atestat printr-o diplomă care oferă acces la învățământul superior, urmat de o experiență profesională de cel puțin 3 ani într-un domeniu relevant pentru natura atribuțiilor. NB: Cei 3 ani nu vor fi luați în considerare la calculul numărului anilor de experiență profesională cerut mai jos.
2.2. Experiență profesională Experiență profesională de cel puțin 3 ani într-un domeniu relevant pentru natura atribuțiilor. Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs.
2.3.Cunoștințe lingvistice:
(a) Limba 1 - Limba principală: cunoaștere temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.
(b) Limba 2 - A doua limbă (obligatoriu diferită de limba 1): cunoaștere satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane.

CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?
Înscrierea electronică:
Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere (http://europa.eu/epso/apply/today/action_c_en.htm?&lang=en&comp_id=5372).
Termen-limită (care include validarea): 30 octombrie 2012, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului.
Sursa: EPSO.


Oferte recente la Uniunea Europeana
Full-time Asistenti (AST 3) in chestiuni juridice la Uniunea Europeana in Bruxelles, Belgia 09-12-2013
Full-time Asisteni (tST 3) in domeniul Economie/Finante la Uniunea Europeana, Oriunde 09-12-2013
Full-time Asistenti (AST 3) - in domeniul contabilitate/gestiune financiara la Uniunea Europeana in Bruxelles, Belgia 09-12-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 07-10-2012
Vizualizat de: 1728 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service