Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Consilier juridic

la Banca Nationala a Romaniei in Cluj Napoca

SUCURSALA REGIONALĂ CLUJ, organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, la Serviciul administrare resurse.
Termen limită pentru înscriere: 17 martie 2014

Atribuţiile principale ale postului
avizează din punct de vedere juridic proiectele de contracte/contracte civile, comerciale şi altor acte juridice, precum şi asupra legalităţii oricăror măsuri de natură să angajeze răspunderea patrimonială a băncii;
avizează din punct de vedere juridic nota privind propunerea de trecere pe pierderi a creanţelor nerecuperabile, la solicitarea personalului cu atribuţii privind activităţile de administrare resurse;
reprezintă banca în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, a executorilor judecătoreşti, precum şi în raporturile cu alte persoane juridice şi persoane fizice pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;
acordă asistenţă de specialitate în cadrul activităţilor desfăşurate de sucursala regională;
acţionează pentru recuperarea creanţelor, solicitând organelor competente aplicarea măsurilor asiguratorii şi eliberarea titlurilor executorii; comunică titlurile executorii obţinute Serviciului administrare resurse, în vederea luării măsurilor de executare;
întocmeşte proiectele de răspuns la cererile adresate de către persoane fizice sau juridice, repartizate de conducerea sucursalei regionale;
informează periodic conducerea sucursalei regionale asupra reglementărilor/actelor normative care interesează activitatea Băncii Naţionale a României, cât şi a celor de interes general.

Studii şi experienţă
studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice;
experienţă profesională de minimum 2 ani în domeniul juridic, dovedită prin documente;
cunoştinţe în domeniul utilizării computerului (pachetul Microsoft Office şi Internet Explorer);
cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale
capacitate de evaluare şi analiză în vederea optimizării activităţii;
comunicare eficientă şi ascultare activă;
capacitatea de colaborare şi participare proactivă;
capacitatea de a rezolva analitic şi structurat problemele apărute.

Alte condiţii de înscriere la concurs
postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/soţia, părinţii, copiii, fraţii/surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/soţia, părinţii, copiii, fraţii/surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs;
să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Documentele necesare înscrierii se transmit pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro până la data de 17 martie 2014 (inclusiv), ora 12.00.

Procedura de desfăşurare

În data de 20 martie 2014 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail), pentru a primi detalii legate de desfăşurarea primei probe de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 25 martie 2014 şi va avea următoarele probe:
test profesional;
evaluarea compatibilității cu postul, prin testare psihometrică și interviu;
interviu profesional.

Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2562, 2527 şi 2521.

TEMATICA
Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
Cadrul legal al activităţii bancare pe teritoriul României;
Cadrul legal privind falimentul instituţiilor de credit;
Atribuţiile care revin Băncii Naţionale a României în conformitate cu legislaţia privind regimul juridic al metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
Executarea silită;
Competenţa instanțelor judecătorești;
Procedura contencioasă;
Reglementarea raporturilor de muncă în conformitate cu prevederile Codului Muncii;
Reglementarea regimului prescripţiei extinctive;
Cadrul legal privind achiziţiile publice;
Contenciosul administrativ;
Regimul instituţiilor de plată;
Regimul instituţiilor financiare nebancare.

BIBLIOGRAFIA
Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
Noul Cod Civil;
Noul Cod de Procedură Civilă;
Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.72/2003);
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.1027/27.12.2006);
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.837/06.12.2007);
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.6/2008 privind modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.296/16.04.2009);
Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.904/12.12.2002);
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare(Monitorul Oficial nr.527/14.07.2008);
Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.359/21.04.2006) – Actul va fi abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr.91/2013 la data de 25 octombrie 2013;
Ordonanţa Guvernului nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit (Monitorul Oficial nr.84/30.01.2004), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.278/2004 (Monitorul Oficial nr.579/30.06.2004), cu modificările şi completările ulterioare - Actul va fi abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr.91/2013 la data de 25 octombrie 2013;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.572/2000);
Hotărârea Guvernului nr.1344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.190/2000, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.838/25.11.2003);
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.418/15.05.2006);
Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.625/20.07.2006);
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.685/12.10.2009);
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.21/2009 privind instituţiile de plată, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.735/29.10.2009);
Legea nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.259/21.04.2009);
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.1154/07.12.2004).
Sursa: bnro.ro.


Oferte recente la Banca Nationala a Romaniei
Full-time Informatician la Banca Nationala a Romaniei in Cluj Napoca 10-03-2014
Full-time Referent de specialitate la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti 25-10-2013
Full-time Referent - Serviciul administrare imobil Negru Voda la Banca Nationala a Romaniei, Oriunde 25-10-2013
Full-time Referent - Serviciul administrativ la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti 25-10-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 10-03-2014
Vizualizat de: 1161 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service