Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Agenti contractuali - Soferi

la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI – AGENȚI CONTRACTUALI
GRUPA DE FUNCȚII I – ȘOFERI (M/F)
EPSO/CAST/S/8/2014

La solicitarea instituțiilor Uniunii Europene, Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) lansează o procedură de selecție pentru a constitui o bază de date cu candidații care au reușit la concurs pentru recrutarea de agenți contractuali cu funcția de șofer (M/F).

Instituțiile Uniunii Europene (UE) recrutează agenți contractuali pentru a dispune de capacități suplimentare în domenii specializate. Agenții contractuali sunt angajați în conformitate cu condițiile prevăzute în secțiunea IX din prezenta cerere de exprimare a interesului.

Numărul aproximativ de candidați care vor fi înscriși în baza de date, solicitat de către instituții pentru perioada de trei ani 2015-2017:
Instituții Număr
Comisia 60
Parlamentul 8
Curtea de Conturi 3
Curtea de Justiție 12
Consiliul 6
Serviciul European de Acțiune Externă 2
Comitetul Economic și Social 2
Total 93

NATURA ATRIBUȚIILOR
Sub supravegherea unui funcționar sau a unui agent temporar, agentul contractual va executa sarcini de șofer. Cu titlu informativ, acestea se pot rezuma dupăcum urmează:
• transportul cu automobilul al personalităților și al funcționarilor sau al altor agenți ai instituțiilor europene - în principal în Bruxelles, Luxemburg, Strasbourg, precum și în alte state membre și țări terțe;
• transportul cu automobilul al vizitatorilor care fac parte din corpul diplomatic, precum și al VIP-urilor;
• transportul de bunuri/documente;
• transportul corespondenței;
• asigurarea unei bune utilizări a automobilului, în special în ceea ce privește întreținerea și accesoriile tehnologice ale automobilului;
• asigurarea securității persoanelor și a bunurilor în timpul transportului, cu respectarea codului rutier al țării în care circulă;
• după caz, încărcarea și descărcarea automobilului;
• după caz, efectuarea unor sarcini administrative și /sau a unui sprijin logistic.

CONDIȚII DE ADMITERE
Instituțiile europene aplică o politică a egalității de șanse și acceptă candidaturi fără a ține seama de considerente de origine rasială sau etnică, opinii politice, filozofice sau religioase, vârstă sau handicap, sex sau orientare sexuală și indiferent de starea civilă sau de situația familială a candidaților.
Recrutarea ca agent contractual este posibilă numai dacă, la data stabilită ca termen pentru înscrierea electronică, sunt îndeplinite condițiile următoare:
A. Condiții generalea) să fiți cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) să beneficiați de drepturile cetățenești;
c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar;
d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere;
e) să îndepliniți condițiile privind aptitudinile fizice pentru exercitarea atribuțiilor.
B. Condiții specifice minime - studii/experiență
Studii minime cerute
Absolvirea anilor obligatorii de școală.
Deținerea cel puțin a unui permis de conducere de categoria B valabil.
Experiența profesională
La data încheierii publicării prezentei cereri de exprimare a interesului, pentru a putea fi admiși în prezenta selecție, candidații vor trebui să facă dovada unei experiențe profesionale minime de 3 ani în funcția de șofer sau comisionar în domeniul transportului de persoane
și/sau de bunuri (inclusiv colete, corespondență...)
C. Cunoștințe lingvistice
Limba 1 - Limba principală: cunoașterea temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene
Limba 2 - A doua limbă (obligatoriu diferit ă de limba 1): cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane.

PROCEDURA DE ÎNSCRIEREȘI DATA-LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR
Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO (http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm) și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere. Actul de candidatură electronică trebuie completat în engleză, franceză sau germană.
Trebuie să luați toate măsurile necesare pentru ca înscrierea electronică să se finalizeze în termenul prevăzut. Vă sfătuim să nu așteptați până în ultimul moment pentru a vă înscrie, deoarece o aglomerare excepțională a liniilor sau o disfuncționalitate a conexiunii internet poate avea ca rezultat ecesitatea repetării întregii proceduri de înscriere electronică, operațiune ce va fi imposibilă după expirarea termenului. Odată ce ați validat înscrierea, ea nu va mai putea fi modificată, datele fiind imediat prelucrate de EPSO în vederea rganizării concursurilor.
TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR (inclusiv validarea)
25.3.2014, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului.
Sursa: epso.eu.


Oferte recente la Institutiile Uniunii Europene
Full-time Asistenti in domeniul constructiilor la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles si Luxemburg 05-03-2014
Full-time Analist de securitate TIC la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles, Belgia 08-07-2013
Full-time Asistent de securitate TIC la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles, Belgia 08-07-2013
Full-time Administratori in domeniul Economiei Financiare la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles 25-03-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 05-03-2014
Vizualizat de: 2106 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service