Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Expert asistent - Directia generala management al domeniilor reglementate specific

la Ministerul Finantelor Publice in Bucuresti

Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea functia publică de execuţie vacantă de expert clasa I grad profesional asistent (1 post) la Direcţia generală management al domeniilor reglementate specific.

I.Organizarea concursului
1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 10.03.2014.
2. Concursul va avea loc în datele de 20.03.2014 (proba scrisă) ora 10.00 şi 26.03.2014 (interviul).
II. Condiţii de participare
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale cumulative:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Conditii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă /studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Lotus Notes, Word Pad, Windows, Microsft Office – nivel mediu;
- limbi străine: engleză – scris, vorbit, citit - nivel mediu;
- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: gândire critică şi analitică, capacitatea de a lucra eficient în echipă, creativitate şi iniţiativă în elaborarea de acte normative, precum şi modificarea şi completarea celor existente specifice activităţii, abilităţi de comunicare;
- cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasări în teritoriu, pentru lucru în program prelungit.
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice - 1 an.

Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 021.319.97.59 interior 1214.
Dosarele se vor depune la Direcţia generală managementul resurselor umane - etaj 2, camera 473.
Sursa: mfinante.ro.


Oferte recente la Ministerul Finantelor Publice
Full-time Expert clasa I grad profesional asistent - Directia generala economica la Ministerul Finantelor Publice in Bucuresti 06-09-2014
Full-time Expert clasa I grad profesional asistent - Ministerul Finantelor Publice la Ministerul Finantelor Publice in Bucuresti 06-09-2014
Full-time Consilier clasa I grad profesional superior - Ministerul Finantelor Publice la Ministerul Finantelor Publice in Bucuresti 06-09-2014
Full-time Expert debutant - Directia generala relatii financiare internationale la Ministerul Finantelor Publice in Bucuresti 05-03-2014
Full-time Referent superior - Directia generala management al domeniilor reglementate specific la Ministerul Finantelor Publice in Bucuresti 05-03-2014

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 05-03-2014
Vizualizat de: 871 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service