Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Manager - Biblioteca Nationala a Romaniei

la Ministerul Culturii in Bucuresti

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, concursul de management pentru Biblioteca Naţională a României.

Condiţii de participare:
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii de licență:
I. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – filologie, domeniul de ierarhizare – filologie, domeniul de licență - limbă şi literatură sau limbi moderne aplicate;
II. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – istorie, domeniul de ierarhizare – istorie şi studiul patrimoniului, domeniul de licență - istorie;
III. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – studii culturale, domeniul de ierarhizare – studii culturale, domeniul de licență - studii culturale.
d) are experienţă profesională în domeniul de referinţă de minim 5 ani;
e) are studii post-universitare de biblioteconomie sau cursuri de biblioteconomie;
f) are studii post-universitare de management sau cursuri de management;
g) nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România[2];
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă;
i) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi cunoştinţele de operare PC, constituie avantaj.

Concursul se organizează după cum urmează:
a) 25.02.2014, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concurs şi a bibliografiei, a caietului de obiective, Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, precum şi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a planurilor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;
b) 18.03.2014: data limită pentru depunerea planurilor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 19 – 26.03.2014: analiza planurilor de management – prima etapă.
d) 27 – 31.03.2014: susţinerea planurilor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

Dosarele de concurs şi planurile de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până în data – 18.03.2014 – la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură – etajul 5, camera 537 sau la Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitae și Resurse Umane – etajul 4, camera 419.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail;
b) copie după actul de identitate;
c) curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
d) diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;
e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
f) cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
g) copie de pe carnetul de muncă, valabil până la 01 ianuarie 2011 şi adeverinţă de salariat pentru perioada ulterioară, conform prevederilor legale;
h) declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de conducere deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de management;
i) planul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD).

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Regulamentul concursului şi caietul de obiective se pot obţine de la sediul Ministerului Culturii sau de la sediul Bibliotecii Naţionale a României, sau se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Ministerului Culturii (www.cultura.ro).

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură (telefon/fax: 021–224.27.15) sau de la Direcţia Generală Buget, Finanţe, Contabilitate şi Resurse Umane (telefon/fax: 021–224.28.19) din cadrul Ministerului Culturii şi (luni–joi între orele 8,30–17,00; vineri între orele 8,30–14,30).
Sursa: cultura.ro.


Oferte recente la Ministerul Culturii
Full-time Consilier debutant - Directia Politici Culturale la Ministerul Culturii in Bucuresti 14-11-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 05-03-2014
Vizualizat de: 1060 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service