Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Consilier juridic, superior - Serviciul Juridic

la Ministerului Culturii in Bucuresti

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic gradul profesional superior la Serviciul Juridic.

Concursul consta în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul.

Concursul de recrutare se vor desfăşura după cum urmează:
Înscrierea la concurs se face în perioada 12 noiembrie – 2 decembrie 2013, în intervalul orar 9.00 – 16.00 luni – joi, 9.00 – 14.00 vineri, la Direcţia Generală Buget, Finanţe, Contabilitate şi Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camerele 417 şi 419, etaj 4 al clădirii Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);
- selecţia dosarelor se realizează în perioada 2 – 6 decembrie 2013;
- proba scrisă va avea loc în data de 11 decembrie 2013, ora 10.00;
- interviul va avea loc în data de 17 decembrie 2013, ora 14.00.

Condiţii specifice de participare:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale – ramura ştiinţe juridice;
- vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

Bibliografie:
NOUL COD CIVIL din 15 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
Cartea a V-a . Despre obligaţii
- Titlul I. Dispoziţii generale
- Titlul II. Izvoarele obligaţiilor
- Titlul III. Modalităţile obligaţiilor
- Titlul IV.Obligaţiile complexe
- Titlul V. Executarea obligaţiilor
- Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ, actualizat şi completat
Cartea I. Competenţa instanţelor judecătoreşti
- Titlul I. Competenţa după materie
- Titlul II. Competenţa teritorială
- Titlul III.Dispoziţii speciale
- Titlul IV.Conflicte de competenţă
Cartea II.Procedura contencioasă
- Titlul III. Procedura înaintea primei instanţe
- Titlul IV. Apelul
- Titlul V. Căile extraordinare de atac
NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ, (Legea nr. 134/2010)
Cartea I. Dispoziţii generale- Titlul III Competenţa instanţelor judecătoreşti
- Cap I. Competenţa materială
- Cap II. Competenţa teritorială
- Cap III.Dispoziţii speciale
- Cap IV.Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei
Cartea II.Procedura contencioasă
- Titlul I. Procedura înaintea primei instanţe
- Titlul II. Căile de atac
- Cap.II Apelul
- Cap.III Căile extraordinare de atac
- Hotărârea Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările, ulterioare;
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Generală Buget, Finanţe, Contabilitate şi Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.41.46 sau 021.224.28.19.
Sursa: cultura.ro.


Oferte recente la Ministerului Culturii
Full-time Experti-evaluatori proiecte la Ministerului Culturii in Bucuresti 14-11-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 14-11-2013
Vizualizat de: 899 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service