Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Referent de specialitate - Serviciul tehnic, mentenanta echipamente si instalatii

la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti

BNR Centrala organizează concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, la Direcţia Tehnică și mentenanță, Serviciul tehnic, mentenanță echipamente și instalații.
Termen limită pentru înscriere: 5 noiembrie 2013.

Atribuţiile principale ale postului
asigură menţinerea în stare de funcţionare a componentelor pasive ale reţelelor de cablare structurată date şi voce;
propune includerea în programul de achiziţii a obiectivelor privind componentele pasive ale reţelelor de cablare structurată date şi voce;
elaborează propuneri la caietele de sarcini pentru achiziţionarea lucrărilor de cablare structurată date şi voce;
participă în comisiile de recepţie pentru componentele pasive ale reţelelor de cablare structurată date şi voce;
elaborează propuneri fundamentate pentru bugetul de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte încadrarea în limitele aprobate;
gestionează şi derulează contractele de achiziţii publice cu specific reţele de cablare structurată date şi voce;
participă la recepţia lucrărilor de cablare structurată date şi voce din imobilele Băncii Naţionale a României;
participă în comisiile de evaluare a ofertelor, la licitaţiile organizate de Direcţia Achiziţii pentru lucrările specifice serviciului;
verifică situaţiile de lucrări şi facturile prestatorilor externi pentru lucrările de mentenanţă pe care le coordonează şi le supune analizei în vederea acordării vizei CFP.

Studii şi experienţă
studii superioare tehnice, absolvite cu examen de licență - specializarea electronică și telecomunicații;;
experiență profesională de munimum 3 ani, în specialitatea electronică și telecomunicații, în funcții prevăzute cu studii superioare;
cunoștințe de operare în domeniul informatic (pachetul de programe Microsoft Office și Internet);
cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale
capacitate de evaluare şi analiză în vederea optimizării activităţii;
comunicare eficientă şi ascultare activă;
capacitatea de colaborare şi participare proactivă;
capacitatea de a rezolva analitic şi structurat problemele apărute.

Alte condiţii de înscriere la concurs
postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs;
să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Înscrierile se fac personal la Direcţia Resurse Umane - Serviciul management resurse umane - Str. Doamnei nr.2, sect.3, Bucureşti, până la data de 5 noiembrie 2013 (inclusiv), între orele 9.00 - 11.00.

Procedura de desfăşurare

În data de 6 noiembrie 2013 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail), pentru a primi detalii legate de desfăşurarea primei probe de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 8 noiembrie 2013 şi va avea următoarele probe, cu respectarea secvenţialităţii de mai jos:
test profesional;
testare psihologică şi interviu de selecţie;
interviu profesional.

Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2562, 2538, 2527 şi 2523.

TEMATICA
Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României, obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României
Tipuri de contracte de achiziţie publică, reguli aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică, atribuirea contractului de achiziţie publică, dosarul achiziţiei publice;
Norme metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile.
Cadrul legal pentru impozitele, taxele şi contribuţiile obligatorii prevăzute de Codul Fiscal al României;
Rețele locale de calculatoare. Proiectare, administrare şi mentenanţă.

BIBLIOGRAFIA
Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 418/15.05.2006), cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 625 din 20.07.2006), cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 481/01.08.2013) ;
Codul fiscal al României – Titlul I Dispoziţii generale (Monitorul Oficial al României Partea I nr.927/23.12.2003), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea contabilităţii nr.82/1991 (r.4), (Monitorul Oficial al României Partea I nr.454/ 18.06.2008) cu modificările şi completările ulterioare, Cap I şi Cap. VI ;
Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3512/27.11.2008 privind documentele financiar contabile (Monitorul Oficial al României, Partea I nr.870/ 23.12.2008);
Norma metodologică din 27.11.2008 de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 870 din 23.12.2008), cu modificările şi completările ulterioare;
Rețele locale de calculatoare - Proiectare si administrare (autor Adrian Munteanu, Ed. Polirom Iaşi, 2003) ;
Website-ul BNR: www.bnro.ro
Sursa: bnro.ro


Oferte recente la Banca Nationala a Romaniei
Full-time Informatician la Banca Nationala a Romaniei in Cluj Napoca 10-03-2014
Full-time Consilier juridic la Banca Nationala a Romaniei in Cluj Napoca 10-03-2014
Full-time Referent de specialitate la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti 25-10-2013
Full-time Referent - Serviciul administrare imobil Negru Voda la Banca Nationala a Romaniei, Oriunde 25-10-2013
Full-time Referent - Serviciul administrativ la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti 25-10-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 25-10-2013
Vizualizat de: 977 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service