Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Expert principal - Directia generala de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale – Serviciul TVA

la Ministerul Finatelor Publice in Bucuresti

Ministerul Finanţelor Publice organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de expert clasa I grad profesional principal – 1 post din cadrul Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale – Serviciul TVA 3

Organizarea concursului:
1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 06.09.2013;
2. Proba scrisă va avea loc în data de 10.09.2013, ora 10.00;

Condiţiile specifice:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cunoştinţe de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office, Lotus Wordpro, Lotus 123, Lotus Notes – nivel mediu;
- limbi străine: limba engleză sau altă limbă străină necesară pentru armonizarea actelor normative privind TVA în concordordanţă cu reglementările adoptate de Consiliul Uniunii Europene;
- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: orientare către rezultate, planificare şi prioritizare, orientare spre soluţionare, rezistenţă la factori externi, personalitate proactivă şi responsabilă, corectitudine şi fidelitate, abilităţi în comunicarea scrisă şi orală, promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor, asumarea responsabilităţii, flexibilitate, creativitate şi inovativitate, capacitate de a lucra eficient în echipă, capacitate de a identifica şi de a implementa soluţii, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate.
Cerinţe specifice: disponibilitate pentru participarea la delegaţii în străinătate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
Vechime minimă de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Dosarele de concurs se vor depune la Direcţia generală managementul resurselor umane, etaj 2, camera 461A;
Relaţii suplimentare se vor obţine la numărul de telefon 319.97.59 int. 2435.

Bibliografie:
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Sursa: mfinante.ro.


« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 03-09-2013
Vizualizat de: 1034 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service