Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pjobs/public_html/_includes/class.Textile.php on line 1002

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pjobs/public_html/_includes/class.Textile.php on line 1002

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pjobs/public_html/_includes/class.Textile.php on line 1002

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pjobs/public_html/_includes/class.Textile.php on line 1002

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pjobs/public_html/_includes/class.Textile.php on line 1002

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pjobs/public_html/_includes/class.Textile.php on line 1002

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pjobs/public_html/_includes/class.Textile.php on line 1002
Consilier superior - Biroul substante periculoase at Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice / pjobs
Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Consilier superior - Biroul substante periculoase

la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in Bucuresti

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunta ca in perioada 18-22 iulie 2013 organizeaza concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Directiei generale mediu – Directia gestionarea deseurilor si substantelor periculoase – Biroul substante periculoase.

CONCURSUL se desfăşoară la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Bd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, în perioada 18.07 – 22.07.2013.

În vederea participării la concurs, candidaţii pot depune dosarul de concurs pana la data de 12.07.2013 la Direcţia managementul resurselor umane, politici, proiecte şi strategii manageriale, în intervalul orar 8.30-17.00 de luni până joi, iar vineri în intervalul orar 8.30-14.30.
Proba scrisă va avea loc în data de 18.07.2013 la ora 10.00.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

*studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

*vechimea în specialitate studiilor: minimum 9 ani.

BIBLIOGRAFIE
1) Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
3) Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice;
4) Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
5) Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare;
6) Legea nr. 249/2011 pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor;
7) Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii;
8) Regulamentul CE nr. 1102/2009 privind depozitarea mercurului metalic in conditii de siguranta pentru sanatatea umana si mediu;
9) Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon;
10) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. (fara Anexe, fara Titlurile IX, X);
11) Regulamentul (CE) nr. 1272 /2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/454/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006.
12) Regulamentul (CE) nr.689/2008 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase, cu modificarile ulterioare, fără Anexe.
13) Regulamentul nr. 842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi alte 10 regulamente subsidiare.
14) Hotararea Guvernului nr. 124/2003 (M.O. nr. 109/20.02.2003) privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest.
15) Hotărârea nr. 305 din 28 martie 2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi, (Monitorul Oficial cu numărul 226 din data de 3 aprilie 2007)
16) Ordin nr.1239/2007 (MO nr.677/4 oct.2007) privind modalităţile de realizare a controlului exportului si importului produsilor chimici periculosi, precum si modalitîţile de colaborare dintre autorităţi, conform Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi
17) HG nr. 477/2009 (MO nr. 304/8.05.2009) privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei
18) HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase
19) Hotărârea Guvernului nr. 937/2010 (MO 690 din 14 octombrie 2010) privind clasificarea, ambalarea şi etichetrea preparatelor periculoase
20) Hotărârea Guvernului nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272 /2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/454/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (Publicată în MO. Nr. 283/30 aprilie 2010);
21) OUG nr. 122/2010 – Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
22) Hotărârea Guvernului nr. 658 din 27 iunie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii
23) Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 plasarea pe piata a produselor biocide din Romania (MO nr. 852/21.09.2005)
24) Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
Sursa: mmediu.ro.Oferte recente la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Full-time Consilier principal - Serviciul organizare, gestionare resurse umane, stabilire drepturi salariale la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in Bucuresti 05-03-2014
Full-time Consilier superior - Serviciul monitorizare implementare proiecte AXA 1-AM POS Mediu la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in Bucuresti 09-07-2013
Full-time Consilier superior - Serviciul monitorizare implementare proiecte AXA 3 si 5 AM POS Mediu la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice in Bucuresti 09-07-2013
Full-time Manager public - asistent la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in Bucuresti 19-04-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 09-07-2013
Vizualizat de: 998 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service