Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Expert II - Compartimentul plati si contabilitate

la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in Bucuresti

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice organizează în zilele de 13 august 2013, ora 9.30, şi 16 august 2013, ora 14.00, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie TEMPORAR VACANTĂ de expert II, Compartimentul plăți și contabilitate, Serviciul management financiar, Direcția pentru dezvoltarea capacității administrative, Direcția generală programe europene.

CONDIŢII GENERALE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢIILE SPECIFICE:
-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă.
-Minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei (studii superioare de lungă durată).
-Cunoaşterea limbii engleze, nivel mediu (scris, citit,vorbit).
-Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: MS Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook), Internet Explorer – nivel mediu;
-Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
capacitatea de adaptare la activităţi complexe în continuă modificare;
aptitudini deosebite de analiză şi sinteză şi de întocmire a rapoartelor;
abilităţi pentru susţinerea de prezentări;
capacitatea de a lucra atât în echipă, cât şi independent;
spirit constructiv în abordarea problemelor;
corectitudine, disciplină şi un angajament clar în administrarea fondurilor publice.
Cerinţe specifice:
-cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine pro-activă în raport cu atribuţiile postului;
-disponibilitate pentru călătorii, posibile delegări în ţară şi peste hotare;
-capacitate de comunicare eficientă.

Termen limita pentru inscrierei:
In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs pana la data de 16 iulie 2013, orele 16.30, la Directia Generală Resurse Umane, IT, Administrativ a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 037211.14.71.
Sursa: mdrt.ro.


Oferte recente la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Full-time Consilier evaluare-examinare - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in Bucuresti 06-09-2014
Full-time Consilier evaluare-examinare superior la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in Bucuresti 10-09-2013
Full-time Consilier superior evaluare-examinare - Directia generala programe europene la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in Bucuresti 09-07-2013
Full-time Consilier asistent evaluare-examinare - Serviciul constatare si stabilire nereguli – PODCA la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in Bucuresti 09-07-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 09-07-2013
Vizualizat de: 865 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service