Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Asistent de securitate TIC

la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles, Belgia

AGENȚI CONTRACTUALI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII TIC
GRUPA DE FUNCȚII III: ASISTENT DE SECURITATE TIC
REF.: EPSO/CAST/S/7/2013

La solicitarea instituțiilor Uniunii Europene, Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) lansează o procedură de selecție pentru a constitui o bază de date de candidați care au reușit la concurs pentru recrutarea de agenți contractuali în domeniul securității TIC și cibernetice.
Instituțiile Uniunii Europene recrutează agenți contractuali pentru a oferi capacități suplimentare în domenii specializate.
Baza de date va fi utilizată de Comisia Europeană, Parlamentul European, Secretariatul General al Consiliului, Serviciul European de Acțiune Externă și Comitetul Economic și Social. Posturile vor fi alocate, în principal, la Bruxelles și Luxemburg, în funcție de necesități. Un număr limitat de locuri de muncă ar putea fi situate în unele delegații ale UE din întreaga lume.

Numărul aproximativ al candidaților care vor fi înscriși în baza de date solicitat de către instituții în decursul perioadei de trei ani 2014-2016: GF III-Asistent de securitate TIC: 50.

NATURA ATRIBUȚIILOR
Sub supravegherea unui funcționar sau a unui agent temporar, agentul contractual va ajuta la gestionarea anunțurilor, la coordonarea alertelor și a reacțiilor la incidente, la efectuarea de investigații criminalistice și de audituri de securitate TIC, la gestionarea infrastructurii în materie de securitate TIC, la definirea parametrilor de configurare în materie de securitate TIC, precum și la elaborarea politicilor, standardelor și orientărilor în domeniul securității TIC.
De exemplu, atribuțiile pot include:
- acordarea de asistență la punerea în aplicare a soluțiilor de securitate (infrastructură și/sau aplicații), inclusiv proiectarea, configurarea, dezvoltarea, testarea și instalarea de tehnologii legate de securitate, cum ar fi dispozitivele de tip firewall de generație următoare, dispozitivele de tip firewall pentru aplicații, gestionarea identității și a accesului, sistemele de detecție a intruziunilor (IDS)/sistemele de prevenire a intruziunilor (IPS), prevenirea pierderilor de date, gestionarea drepturilor digitale, controlul accesului la rețea, monitorizarea informațiilor și a evenimentelor de securitate (SIEM)...;
- acordarea de asistență în ceea ce privește inițiativele de sensibilizare și formare referitoare la securitatea informațiilor în vederea educării forței de muncă în legătură cu riscurile în materie de informații prin oferirea de orientări, programe educaționale și comunicare permanentă;
- acordarea de asistență în ceea ce privește elaborarea, documentarea și testarea controalelor care vizează procesele TIC într-o gamă largă de medii;
- acordarea de asistență în ceea ce privește auditul și revizuirea aspectelor legate de securitatea informațiilor în instituțiile UE;
- acordarea de asistență în ceea ce privește furnizarea de sprijin pentru utilizatori sau grupuri în legătură cu întrebările legate de securitate; elaborarea de orientări și documente de sprijin pentru modernizarea liniilor de protecție;
- acordarea de asistență la punerea în aplicare, gestionarea și asigurarea respectării politicilor, orientărilor și procedurilor în materie de securitate TIC în cadrul instituțiilor UE;
- acționarea în calitate de ofițer de serviciu în cadrul unei echipe de intervenție în caz de incidente, analizând informațiile primite cu privire la amenințări și sisteme compromise, prioritizând informațiile, elaborând anunțuri și alerte și transmițându-le către publicul-țintă adecvat;
- acordarea de asistență în ceea ce privește gestionarea incidentelor care pun în pericol securitatea informațiilor, evaluarea informațiilor primite referitoare la incidente și adoptarea de măsuri adecvate;
- acordarea de asistență în legătură cu investigația criminalistică în materie de securitate TIC și/sau colectarea și analizarea de artefacte;
- acordarea de asistență în ceea ce privește investigarea cazurilor de coduri nocive pentru a determina vectorul atacurilor, sarcina utilă, amploarea pagubelor și a scurgerilor de date;
- acordarea de asistență la punerea în aplicare a soluțiilor de securitate pentru colectarea de informații privind activitățile nocive, precum și la colectarea, gestionarea și difuzarea informațiilor privind suspiciunile de activități nocive;
- acordarea de asistență în ceea ce privește investigarea încălcărilor reale sau presupuse în materie de securitate și întreprinderea/raportarea de acțiuni de remediere, în funcție de necesități; menținerea unui registru al incidentelor și al recomandărilor și acțiunilor de remediere;
- instalarea, configurarea, administrarea și întreținerea sistemelor de criptografie;
- instalarea, configurarea, administrarea și întreținerea infrastructurii/rețelelor clasificate;
- aplicarea/asigurarea respectării sau auditarea politicilor de securitate TIC.

CONDIȚII DE ADMITERE
A. Condiții generale
a) să fiți cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene la data stabilită ca termen pentru înscrierea electronică;
a) să beneficiați de toate drepturile cetățenești;
c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar;
d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.
B. Condiții specifice minime - studii/experiență
- un nivel de studii postliceale absolvite cu o diplomă într-un domeniu tehnic legat de atribuțiile descrise în secțiunea II sau
- un nivel de studii secundare absolvite cu o diplomă care oferă acces la învățământ postliceal urmat de 3 ani de experiență profesională legată de atribuțiile descrise în secțiunea NATURA ATRIBUTIILOR.

C. Cunoștințe lingvistice
a) Limba 1 (L 1): Limba principală: cunoașterea temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene
și
b) Limba 2 (L 2): O cunoaștere satisfăcătoare (nivelul B2) a limbii engleze, franceze sau germane; aceasta trebuie să fie diferită de limba 1 de mai sus.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI DATA-LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR
Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO (http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm) și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere. Formularul de înscriere trebuie completat în engleză, franceză sau germană.

TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR (inclusiv validarea) 16.7.2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului.
Sursa: epso.eu.


Oferte recente la Institutiile Uniunii Europene
Full-time Agenti contractuali - Soferi la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles 05-03-2014
Full-time Asistenti in domeniul constructiilor la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles si Luxemburg 05-03-2014
Full-time Analist de securitate TIC la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles, Belgia 08-07-2013
Full-time Administratori in domeniul Economiei Financiare la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles 25-03-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 08-07-2013
Vizualizat de: 1308 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service