Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Referent de specialitate - Directia Contabilitate

la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti

BNR CENTRALA, organizează concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, la Direcţia Contabilitate, Serviciul contabilitatea administraţiei proprii - financiar.
Termen limită pentru înscriere: 14 iunie 2013.

Atribuţiile principale ale postului
Contabilitate generală;
Evidenţa contabilă a operaţiunilor financiare;
Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor (interni, externi, de bunuri şi servicii);
Contabilitatea debitorilor şi creditorilor (înregistrare, urmărire, componenţe conturi, închidere);
Contabilitatea deplasărilor (interne şi externe);
Evidenţa contabilă a salariilor şi a veniturilor obţinute de persoanele fizice;
Fiscalitatea aferentă operaţiunilor financiare.

Studii şi experienţă
studii superioare economice absolvite cu examen de licenţă în specialitățile contabilitate sau finanţe bănci;
master finalizat cu diplomă de disertaţie în domeniul ştiinţelor economice pentru absolvenţii ciclului I Bologna;
minimum doi ani experiență pe funcții cu studii superioare în domeniul financiar-contabilitate, dovedită prin documente;
cunoştinţe în domeniul utilizării calculatorului (minimum pachetul Microsoft Office);
cunoaşterea limbii engleze;
cunoştinţe de contabilitate generală;
evidenţa contabilă a operaţiunilor financiare şi fiscalitatea aferentă;
evidenţa contabilă a salariilor şi a veniturilor obţinute de persoanele fizice;
contabilitatea clienţilor şi furnizorilor / debitorilor şi creditorilor (înregistrare, urmărire, componenţe conturi, închidere).

Competenţe comportamentale
capacitate de evaluare şi analiză în vederea optimizării activităţii;
comunicare eficientă şi ascultare activă;
capacitatea de colaborare şi participare proactivă;
capacitatea de a rezolva analitic şi structurat problemele apărute.

Alte condiţii de înscriere la concurs
postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs;
să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Înscrierile se fac personal la Direcţia Resurse Umane - Serviciul management resurse umane - Str. Doamnei nr.2, sect.3, Bucureşti, până la data de 14 iunie 2013 (inclusiv), între orele 9.00 - 11.00.

Procedura de desfăşurare
În data de 17 iunie 2013 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail), pentru a primi detalii legate de desfăşurarea primei probe de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 19 iunie 2013 şi va avea următoarele probe, cu respectarea secvenţialităţii de mai jos:
test profesional;
testare psihologică şi interviu de selecţie;
interviu profesional.

Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2527, 2538, 2533 şi 2534.

TEMATICA
Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României, obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României;
Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor: creare furnizor/ client, înregistrarea obligaţiei de plată/ facturii de încasat, urmărirea furnizorilor/ clienţilor, componenţă conturi furnizori/ clienţi; urmărirea corectei aplicări a fiscalităţii aferente; raportări contabile/ fiscale aferente;
Evidenţa contabilă a salariilor, obligaţiilor fiscale aferente şi a veniturilor obţinute de persoanele fizice: monografia contabilă aferentă salariilor; chei de control ale înregistrărilor contabile aferente salariilor; fiscalitatea salariilor şi a veniturilor obţinute de persoanele fizice (obligaţiile fiscale);
Contabilitatea deplasărilor interne şi externe: acordare avans, închidere decont (ordinul de plată/ încasare, calcul penalităţi de întârziere, după caz), înregistrarea contabilă a decontului;
Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi: contribuabili, sfera de cuprindere a impozitului, veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi, reţinerea impozitului din veniturile obţinute din România de nerezidenţi (cote de impunere), scutiri de la impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri, certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi.

BIBLIOGRAFIA
Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008;
Planul de conturi al BNR;
Norma nr. 1/2007 privind organizarea si conducerea contabilităţii BNR, cu modificările şi completările ulteriore;
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 23.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare;
Ordin nr. 3055 din 29/10/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulteriore;
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 870 bis din 23.12.2008;
Hotărârea Guvernului nr. 1860 din 21/12/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare;
Hotărârea Guvernului nr. 518 din 10/07/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare.
Sursa: bnro.ro.


Oferte recente la Banca Nationala a Romaniei
Full-time Informatician la Banca Nationala a Romaniei in Cluj Napoca 10-03-2014
Full-time Consilier juridic la Banca Nationala a Romaniei in Cluj Napoca 10-03-2014
Full-time Referent de specialitate la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti 25-10-2013
Full-time Referent - Serviciul administrare imobil Negru Voda la Banca Nationala a Romaniei, Oriunde 25-10-2013
Full-time Referent - Serviciul administrativ la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti 25-10-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 12-06-2013
Vizualizat de: 1195 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service