Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Referent de specialitate - Directia Emisiune, Tezaur si Casierie

la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti

BNR CENTRALĂ, ganizează concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, la Direcţia Emisiune, Tezaur şi Casierie, Serviciul gestionarea numerarului.
Termen limită pentru înscriere: 28 mai 2013

Atribuţiile principale ale postului
Elaborează proiecte de regulamente, norme şi proceduri de lucru specifice operaţiunilor cu numerar şi alte valori, desfăşurate de BNR în unităţile proprii sau în relaţia cu instituţiile de credit/Trezoreria Statului, precum şi cu privire la activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase;
Elaborează note de informare pentru conducerea direcţiei şi/sau conducerea executivă a Băncii Naţionale a României, referitoare la modul de desfăşurare a operaţiunilor cu numerar şi alte valori sau propuneri privind desfăşurarea operaţiunilor cu numerar în sistemul bancar;
Rezolvă corespondenţa cu instituţiile de credit/Trezoreria Statului, alte instituţii, ministere, bănci centrale, alte entităţi, persoane fizice cu privire la aspecte care intră în sfera de competenţă a serviciului;
Participă la acţiunile de verificare a activităţii de casierie, a modului de derulare a operaţiunilor cu numerar şi alte valori, precum şi la acţiunile de îndrumare a personalului de specialitate din cadrul sucursalelor regionale ale BNR;
Participă la elaborarea specificaţiilor funcţionale, a normelor şi procedurilor de lucru aferente aplicaţiilor informatice ce funcţionează la nivelul serviciului;
Participă la analizarea documentelor transmise de Banca Centrală Europeană şi Comisia Europeană şi transpunerea acestora în reglementările BNR.

Studii şi experienţă
studii superioare absolvite cu examen de licenţă în ştiinţe economice, cu nota de absolvire a studiilor de minimum 8.50 (calculată ca media aritmetică a notei obţinute la examenul de licenţă şi media anilor de studii);
cunoştinţe de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office 2010, Internet);
cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale
capacitate de evaluare şi analiză în vederea optimizării activităţii;
comunicare eficientă şi ascultare activă;
capacitatea de colaborare şi participare proactivă;
capacitatea de a rezolva analitic şi structurat problemele apărute.

Alte condiţii de înscriere la concurs
postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs;
să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Înscrierile se fac personal la Direcţia Resurse Umane - Serviciul management resurse umane - Str. Doamnei nr.2, sect.3, Bucureşti, până la data de 28 mai 2013 (inclusiv), între orele 9.00 - 11.00.

Procedura de desfăşurare

În data de 30 mai 2013 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail), pentru a primi detalii legate de desfăşurarea primei probe de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 3 iunie 2013 şi va avea următoarele probe, cu respectarea secvenţialităţii de mai jos:
test profesional;
testare psihologică şi interviu de selecţie;
interviu profesional.

Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2527, 2538, 2533 şi 2534.
Sursa: bnro.ro


Oferte recente la Banca Nationala a Romaniei
Full-time Informatician la Banca Nationala a Romaniei in Cluj Napoca 10-03-2014
Full-time Consilier juridic la Banca Nationala a Romaniei in Cluj Napoca 10-03-2014
Full-time Referent de specialitate la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti 25-10-2013
Full-time Referent - Serviciul administrare imobil Negru Voda la Banca Nationala a Romaniei, Oriunde 25-10-2013
Full-time Referent - Serviciul administrativ la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti 25-10-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 21-05-2013
Vizualizat de: 1570 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service