Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Referent de specialitate - Serviciul reglementare contabila si valutara

la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti

BNR CENTRALĂ, organizează concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, la Direcţia Reglementare şi Autorizare, Serviciul reglementare contabilă şi valutară.
Termen limită pentru înscriere: 30 aprilie 2013

Atribuţiile principale ale postului
Participă la elaborarea proiectelor de reglementări contabile pe domeniile specifice de competenţă, conform fişei postului: instrumente financiare; recunoaşterea veniturilor; provizioane, datorii contingente şi active contingente; tranzacţii în valută, desfăşurând următoarele activităţi:
analizează reglementările existente şi consultă documentaţia internă şi/ sau externă în domeniu;
participă la elaborarea proiectelor de reglementări pe baza utilizării rezultatelor obţinute din analizele efectuate;
întreprinde măsurile necesare privind aprobarea reglementărilor, respectiv: i) solicită punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din cadrul Băncii Naţionale a României şi al instituţiilor implicate în procesul elaborării reglementărilor şi asigură preluarea în textul proiectului a observaţiilor şi propunerilor primite, iar în caz contrar formularea unui răspuns de fundamentare a respingerii propunerilor; ii) elaborează referatul (nota) de aprobare a proiectului de act normativ în vederea semnării de către conducerea direcţiei şi asigură înaintarea proiectului spre avizare şi aprobare Comitetului de Supraveghere, respectiv, Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, precum şi transmiterea proiectului definitivat spre avizare instituţiilor implicate (Ministerul Finanţelor Publice etc.).
Analizează stadiul alinierii reglementărilor din domeniul contabil al serviciului la directivele comunitare şi/sau la standardele contabile aplicabile pe plan internaţional.
Rezolvă corespondenţa repartizată, pe baza analizării reglementărilor şi consultării documentaţiei existente în domeniu, elaborând proiectele de răspuns şi formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative, emise de alte direcţii din cadrul Băncii Naţionale a României şi de alte instituţii publice, incidente domeniului contabil specific serviciului.

Studii şi experienţă
studii superioare absolvite cu examen de licenţă în ştiinţe economice;
studii de masterat absolvite în unul din domeniile: contabilitate, audit, expertiză contabilă sau certificat CECCAR/CAFR, constituie un avantaj;
experienţă în domeniul contabilităţii şi expertizei contabile, constituie un avantaj;
cunoştinţe de operare în domeniul informatic (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, utilizare Internet etc.);
cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale
Capacitate de evaluare şi analiză în vederea optimizării activităţii;
Comunicare eficientă şi ascultare activă;
Capacitatea de colaborare şi participare proactivă;
Capacitatea de a rezolva analitic şi structurat problemele apărute.

Alte condiţii de înscriere la concurs
postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs;
să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Înscrierile se fac personal la Direcţia Resurse Umane - Serviciul management resurse umane - Str. Doamnei nr.2, sect.3, Bucureşti, până la data de 30 aprilie 2013 (inclusiv), între orele 9.00 - 11.00.

Procedura de desfăşurare
În data de 3 mai 2013 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail), pentru a primi detalii legate de desfăşurarea primei probe de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 9 mai 2013 şi va avea următoarele probe, cu respectarea secvenţialităţii de mai jos:
test profesional;
testare psihologică şi interviu de selecţie;
interviu profesional.
Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2527, 2538, 2533 şi 2534.

TEMATICA
Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României, obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României
Reglementările contabile aplicabile instituţiilor de credit;
Raportări periodice cu caracter prudenţial, aplicabile instituţiilor de credit;
Aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) în cazul instituţiilor de credit;
Rolul Băncii Naţionale a României în emiterea de reglementări contabile aplicabile instituţiilor de credit.

BIBLIOGRAFIA
Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
Ordinul Băncii Naţionale a României nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare, în special: Capitolele I-VI din Anexa nr.1 (Monitorul Oficial al României nr.890 şi nr.890 bis din 30 decembrie 2010, Monitorul Oficial al României nr.933 din 29 decembrie 2011);
Ordinul Băncii Naţionale a României nr.1/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare, în special regulile generale şi regulile specifice de întocmire a situaţiilor financiare consolidate FINREP, cuprinse în Secţiunea 2 din Capitolul I şi în Capitolul II din Anexă (Monitorul Oficial al României nr.153 şi nr.153 bis din 2 martie 2011, Monitorul Oficial al României nr.766 din 31 octombrie 2011, Monitorul Oficial al României nr. 474 din 12 iulie 2012);
Ordinul Băncii Naţionale a României nr.3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare, în special regulile generale şi regulile specifice de întocmire a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, cuprinse în Secţiunea 2 din Capitolul II şi în Capitolul III din Anexă (Monitorul Oficial al României nr.418 şi nr.418 bis din 15 iunie 2011, Monitorul Oficial al României nr.766 din 31 octombrie 2011, Monitorul Oficial al României nr. 475 din 12 iulie 2012);
Ordinul Băncii Naţionale a României nr.2/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, cu modificările şi completările ulterioare, în special: în special regulile generale şi regulile specifice de întocmire a raportărilor periodice, cuprinse în Secţiunea 2 din Capitolul II şi în Capitolul III din Anexă Capitolele I-III din Anexă (Monitorul Oficial al României nr.418 şi nr.418 bis din 15 iunie 2011, Monitorul Oficial al României nr.766 din 31 octombrie 2011, Monitorul Oficial al României nr. 474 din 12 iulie 2012);
Regulamentul (EC) nr.1606/2002 din 19 iulie 2002 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate;
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (adoptate la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare) – în special standardele: IAS 39 - Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare; IFRS 7 - Instrumente financiare: informaţii de furnizat; IAS 18 - Venituri; IAS 21 - Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar; IAS 32 - Instrumente financiare: prezentare; IAS 37 - Provizioane, datorii contingente şi active contingente;
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.454 din 18 iunie 2008, Monitorul Oficial al României nr.285 din 22 aprilie 2011);
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (Monitorul Oficial al României nr.1027/27.12.2006), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/04.07.2007 (Monitorul Oficial al României nr.480/18.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare: O.U.G.nr.215/14.12.2008 (Monitorul Oficial al României nr.847 din 16.12.2008), O.U.G. nr.25/2009 (Monitorul Oficial al României nr. 179 din 23.03.2009), Legea nr.270/2009 (Monitorul Oficial al României nr.483 din 13.07.2009), O.U.G. nr.26/2010 (Monitorul Oficial al României nr.208 din 01.04.2010), Legea nr.231/2010 (Monitorul Oficial al României nr.826 din 10.12.2010), Ordonanţa nr.13/2011 (Monitorul Oficial al României nr.607 din 29.08.2011), Ordonanţă nr.1/2012 (Monitorul Oficial al României nr. 41 din 18 ianuarie 2012), Ordonanţă de urgenţă nr.43/2012 (Monitorul Oficial al României nr. 455 din 6 iulie 2012).
Sursa: bnro.ro


Oferte recente la Banca Nationala a Romaniei
Full-time Informatician la Banca Nationala a Romaniei in Cluj Napoca 10-03-2014
Full-time Consilier juridic la Banca Nationala a Romaniei in Cluj Napoca 10-03-2014
Full-time Referent de specialitate la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti 25-10-2013
Full-time Referent - Serviciul administrare imobil Negru Voda la Banca Nationala a Romaniei, Oriunde 25-10-2013
Full-time Referent - Serviciul administrativ la Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti 25-10-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 17-04-2013
Vizualizat de: 2319 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service