Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Administratori în domeniul Macroeconomiei

la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles

Titlu: Administratori
Ref.: EPSO/AD/249/13

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de dosare și în susținerea unor examene, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de administratori AD7, în domeniul: MACROECONOMIE.

Concursul are ca obiect constituirea de liste de rezervă pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul instituțiilor Uniunii Europene.

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă: 37.

1. Natura atribuțiilor
Acest concurs general este organizat pentru recrutarea de administratori (AD 7) în domeniul macroeconomiei, cu accent pe supraveghere multilaterală și la nivel de țară și pe analiză și elaborare de politici.
Responsabilitățile principale constau în:
— supravegherea evoluțiilor și politicilor macroeconomice ale statelor membre, ale zonei euro și ale Uniunii Europene;
— elaborarea și punerea în aplicare a programelor de ajustare macroeconomică;
— analiza empirică și/sau modele de simulare pe care să se bazeze formularea și evaluarea politicilor economice, inclusiv în domenii cum ar fi finanțele publice, reformele structurale și instituțiile și piețele financiare;
— conceperea de cadre și de instrumente analitice pentru analiza evoluțiilor economice și a performanțelor politicilor;
— pregătirea previziunilor economice ale Comisiei Europene;
— asigurarea legăturii cu instituțiile economice și financiare internaționale, cu autoritățile publice și cu alte părți interesate în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor de supraveghere în domeniul economic și de ajustare economică;
— în contextul funcțiilor descrise mai sus, elaborarea de documente analitice, juridice și de politică atât pentru uz intern, cât și în vederea publicării.

CONDIȚII DE ADMITERE
La data stabilită ca termen-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează:
1. Condiții generale
(a) să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene;
(b) să beneficiați de drepturile cetățenești;
(c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar;
(d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.
2. Calificări
Un nivel de studii care corespunde unui ciclu complet de studii universitare în domeniul economiei de cel puțin patru ani, absolvit cu diplomă.
SAU
Un nivel de studii care corespunde unui ciclu complet de studii universitare în domeniul economiei de cel puțin trei ani, absolvit cu diplomă, urmat de o experiență profesională de cel puțin un an relevantă pentru natura atribuțiilor descrise la punctul 1.
NB: Experiența profesională de cel puțin trei ani face parte integrantă din calificare și nu va putea fi luată în considerare în calculul numărului de ani de experiență profesională cerut mai jos.

3. Experiență profesională
O experiență profesională de minimum 6 ani în macroeconomie.
Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs.

4. Cunoștințe lingvistice
- limba 1: Limba principală - Cunoașterea temeinică a uneia dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene
și limba 2: A doua limbă, obligatoriu diferită de limba 1 - Cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane.

4. Criterii de selecție
În cadrul selecției pe bază de dosare, comisia de evaluare va lua în considerare criteriile următoare:
1. un grad (altele decât un doctorat) sau un certificat în plus față de cele cerute pentru a avea acces la concurs (astfel cum este descris la punctul 2 de mai sus) în unul dintre următoarele domenii: economie, analiză cantitativă, finanțe și macroeconomie aplicată;
2. un doctorat în unul dintre următoarele domenii: economie, analiză cantitativă, finanțe și macroeconomie aplicată;
3. experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul economiei internaționale și/sau al instituțiilor financiare;
4. experiență profesională de cel puțin 2 ani în administrații publice naționale cu atribuții în domeniul elaborării și punerii în aplicare a politicilor economice, fiscale sau monetare;
5. experiență profesională de cel puțin 2 ani în instituții universitare, de politici și de cercetare științifică (specializate în domeniul economiei sau al politicilor economice);
6. publicații în reviste economice în domeniile analizei cantitative și modelării;
7. publicații în reviste economice în domeniul macroeconomiei;
8. experiență în elaborarea de rapoarte tehnice și de altă natură privind tendințele macroeconomice, supravegherea și previziunile;
9. experiență în elaborarea de rapoarte tehnice și de altă natură privind efectele economice ale reformelor structurale și politicile de îmbunătățire a competitivității;
10. experiență în elaborarea de rapoarte tehnice și de altă natură privind finanțele publice și guvernanța economică europeană;
11. experiență de cel puțin 2 ani în econometrie aplicată, cum ar fi analiza seriilor temporale și analiza de regresie pe bază de eșantioane;
12. experiență în elaborarea și/sau utilizarea modelelor macroeconomice (de exemplu, modelele DSGE);
13. experiență profesională în ceea ce privește conceperea și punerea în aplicare a unui program de ajustare economică.

CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?
Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere. Termen-limită (inclusiv validarea): 16 aprilie 2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului.
Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.3.2013 / C 75 A/8.


Oferte recente la Institutiile Uniunii Europene
Full-time Agenti contractuali - Soferi la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles 05-03-2014
Full-time Asistenti in domeniul constructiilor la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles si Luxemburg 05-03-2014
Full-time Analist de securitate TIC la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles, Belgia 08-07-2013
Full-time Asistent de securitate TIC la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles, Belgia 08-07-2013
Full-time Administratori in domeniul Economiei Financiare la Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles 25-03-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 25-03-2013
Vizualizat de: 946 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service